Drivmedelstillägg

 

I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och –köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.

 

Nedan redovisas Alwex DMT.

 

År 2017

Månad Drivmedelstillägg(%)
Jan 22,41
Feb 23,02
Mars 22,73
Apr 22,68
Maj 22,34
Jun 21,91
Jul 21,51
Aug

21,04

Sep

21,35

Okt 21,74
Nov 22,42
Dec 23,18

 


År 2016

Månad Drivmedelstillägg(%)
Jan 19,62
Feb 17,58
Mars 17,24
Apr 18,09
Maj 18,30
Jun 18,30
Jul 20,29
Aug

20,09

Sep 19,47
Okt 20,06
Nov 20,80
Dec 21,23


 

År 2015

Månad Drivmedelstillägg(%)
Jan 20,79
Feb 19,48
Mars 20,14
Apr 21,44
Maj 21,19
Jun 22,10
Jul 21,76
Aug

21,18

Sep 20,16
Okt 19,42
Nov 19,25
Dec 19,13

 

 

 


 

* Basmånad 2000-01-01