Anmälan av reklamation

Beskrivning

Typ av gods:

Denna måste vara ifylld

Är skadan/dröjsmålet/... anmärkt på frakthandling i samband med mottagandet och signerat av chaufför (Namnteckning med förtydligande):

Är skadan att betrakta som dold (d.v.s. ej synlig skada på emballage eller motsvarande):

Ersättningskrav
Alwex ärendenummer
Kunduppgifter
Denna måste vara ifylld
Denna måste vara ifylld
Denna måste vara ifylld
Bilagor

Kompletteras via fax:

Vid trafikskada (tex påkörd port m.m.), använd blankett motorskada som erhålls från ditt försäkringsbolag.