Alwex tar ytterligare ett steg för miljön med RME100!

 

2018-10-12  öppnar Alwex en drivmedelstation vid Stora Räppevägen 73 i Växjö. 

På stationen kommer vi att tillhandahålla RME100.

RME100 är ett helt fossilfritt bränsle med en co2-reduktion på upp till 60%.

Namnet RME står för RapsMetylEster och tillverkas genom att rapsfrön krossas för att få fram biologisk råolja. Denna processas vidare och genom tillsats av mindre andel metanol produceras RME. Läs mer på www.RME100.se

Alwex tror att en mångfald av Biodrivmedel är ett måste för att möta marknades hårt ställda krav. Förutom RME100 tillhandahåller vi också HVO100 samt Diesel-Mix. I våran Diesel-mix strävar vi alltid efter att ha högsta möjliga bio-inblandning.

 

Vill du veta mer, kontakta Glenn Petersson

Glenn.petersson@alwex.se

Tele 0470-727167

 

Vid kortbeställning, kontakta Therese Gustavsson

Therese.gustavsson@alwex.se

Tele 0470-727114