Nytt affärsområde – Miljö & Anläggning

 
Affärsområdena Miljö & Återvinning och Mark & Anläggning har slagits ihop och finns nu under ett och samma namn; 
Miljö & Anläggning.
 
För oss är det viktigt att kunna leverera kompletta lösningar till våra kunder, och inom det nya affärsområdet tar vi nu inte
bara ansvar för transporter av olika slag, exempelvis container- och avfallstransporter, utan erbjuder även återvinning och
markmaterial. Vi har egna anläggningar och täkter som å ena sidan säkerställer våra leveranser, å andra sidan att det sker
med minsta möjliga miljöpåverkan.
 
Inom affärsområdet ansvarar vi även för drivmedel, diesel och HVO100, där Alwex har nio egna anläggningar från Jönköping
i norr till Älmhult i söder. 
 
Att kunna erbjuda en helhet där vi levererar allt från markmaterial som grus och jord, till transporttjänster, anläggningsmaskiner, kranbilstjänster och betong, ser vi som en av de verkliga styrkorna med vår verksamhet.