Produkt 528823 Produkt 528412 Produkt

Alwexmull

Alwexmull är vår egna, speciellt framtagna planteringsjord.

Alwexmullen är både grundgödslad med vår egna trädgårdskompost och innehåller en stor del mullhaltiga ämnen. Används med fördel till odlingslådor, växthus, träd, buskar och häckar. Jorden är analyserad och näringsprotokoll finns att tillgå.

Mer inom /enjordprodukter