Produkt 528822 Produkt 528410 Produkt

Anläggningsjord

Anläggningsjord är en sorterad jord som främst används till anläggning av gräsytor. Vår matjord är varken gödslad eller kalkad, det får man tillsätta själv, utifrån rådande förutsättningar.

Mer inom /enjordprodukter