Produkt 528822 Produkt 528410 Produkt

Anläggningsjord

Anläggningsjord är en sorterad jord som främst används till anläggning av gräsytor. Vår matjord är varken gödslad eller kalkad, det får man tillsätta själv, utifrån rådande förutsättningar.

Beställning

1. Ange fraktion

Välj fraktion

2. Ange mängd

Beräkna mängd

Bredd

m

Längd

m

Djup

m

Mängd


min: kg / max: kg.

Volym


m3
Storsäckar

Ange antal

st

Mängd


min: st / max: st

Mer inom /enjordprodukter