Produkt 528811

Asfaltkross

Asfaltskrossen är återvunnen asfalt som är nedkrossad till storleken 0/16.

Asfaltskross används till hårdgörning och justering av garageinfarter, gång- och körbanor samt hårdgörning av planer och grusvägar. Asfaltskross binder väldigt bra och bildar en väldigt slitstark yta.

Beställning

1. Ange fraktion

Välj fraktion

2. Ange mängd

Beräkna mängd

Bredd

m

Längd

m

Djup

m

Mängd


min: kg / max: kg.

Volym


m3
Storsäckar

Ange antal

st

Mängd


min: st / max: st

Mer inom /ensamkross-makadam