Produkt 528811

Asfaltkross

Asfaltskrossen är återvunnen asfalt som är nedkrossad till storleken 0/16.

Asfaltskross används till hårdgörning och justering av garageinfarter, gång- och körbanor samt hårdgörning av planer och grusvägar. Asfaltskross binder väldigt bra och bildar en väldigt slitstark yta.

Mer inom /ensamkross-makadam