Produkt 528395 Produkt 528812

Betongkross

Betongkrossen är återvunnen och nedkrossad betong. 

Den finns i storleken 0/50.

Den används främst till att bygga skogbilsvägar med. Men går även att använda till planer och vändplatser.

Beställning

1. Ange fraktion

2. Ange mängd

Mer inom /ensamkross-makadam