Produkt 532546 Produkt 529110

Förstärkning

0/90 används som förstärkningslager till vägbyggnad, körytor, infarter mm

0/150 används som förstärkning vid uppbyggnad av vägkroppar.

Beställning

1. Ange fraktion

Välj fraktion

2. Ange mängd

Beräkna mängd

Bredd

m

Längd

m

Djup

m

Mängd


min: kg / max: kg.

Volym


m3
Storsäckar

Ange antal

st

Mängd


min: st / max: st

Mer inom /ensamkross-makadam