Produkt 532546 Produkt 529110

Förstärkning

0/90 används som förstärkningslager till vägbyggnad, körytor, infarter mm

0/150 används som förstärkning vid uppbyggnad av vägkroppar.

Mer inom /ensamkross-makadam