Produkt 529002 Produkt 529001

Gräsmattejord/ Planteringsjord

Gräsmattejord är anläggningsjord som är gödslad med vår egen trädgårdskompost. 

Skillnaden mellan anläggningsjord och gräsmattejord är att denna är färdig att så i. Jorden passar bra när du skall anlägga nya gräsytor.

Beställning

1. Ange fraktion

Välj fraktion

2. Ange mängd

Beräkna mängd

Bredd

m

Längd

m

Djup

m

Mängd


min: kg / max: kg.

Volym


m3
Storsäckar

Ange antal

st

Mängd


min: st / max: st

Mer inom /enjordprodukter