Produkt 528387 Produkt 528805

Infiltrationsgrus

Infiltrationsgrus är ett sorterat grus 0/8 mm med avvägd siktkurva speciellt framtagen till infiltrationer vid anläggning av avlopp.

Beställning

1. Ange fraktion

2. Ange mängd

Mer inom /endekor-sand