Produkt 528430 Produkt 528833

Sandningssand

Sandningssand 0/8 är en sorterad sand 0/8 mm som används till halkbekämpning.

Finns även som saltinblandad för att förhindra frysning och tjälklumpar.

Beställning

1. Ange fraktion

2. Ange mängd

Mer inom /endekor-sand