Produkt 528813 Produkt 528397 Produkt

Tegelkross

Tegelkross är krossat tegel och takpannor i olika grovlek.

Tegelkross finns i storleken 16/32 mm. Tegelkross används till dekoration i rabatter, planteringar osv. Rött tegelkross gör sig mycket bra till exempel bland barrväxter. Materialet ger ett bra mikroklimat i jorden då det dränerar ytan och samtidigt släpper igenom värme och syre.


Tegelkross är känsligare än stenmaterial och passar därför lämpligast på ytor som man inte beträder så ofta. Tegelkross tillsammans med fiberduk hindrar ogrästillväxt på samma sätt som andra täckmaterial. 

Mer inom /endekor-sand