Produkt 528807 Produkt 528389 Produkt

Väggrus

Den här grusprodukten används med fördel som väggrus och som slitlager på väg och plan.

Färgen kan variera mellan olika täkter

Beställning

1. Ange fraktion

Välj fraktion

2. Ange mängd

Beräkna mängd

Bredd

m

Längd

m

Djup

m

Mängd


min: kg / max: kg.

Volym


m3
Storsäckar

Ange antal

st

Mängd


min: st / max: st

Mer inom /ensamkross-makadam