Produkt 528807 Produkt 528389 Produkt

Väggrus

Den här grusprodukten används med fördel som väggrus och som slitlager på väg och plan.

Färgen kan variera mellan olika täkter

Mer inom /ensamkross-makadam