Sök kontaktperson

Välkommen till Alwex

Vårt huvudkontor finns på Högsbyvägen 3 i Växjö och vår växel når du på 0470–72 71 00 alternativ via e-post på info@alwex.se.
Växeln är öppen vardagar mellan kl. 07.30- 16.00  (lunchstängt 12.00- 12.30), där vi hanterar de flesta vanliga förekommande ärenden.

 

Besök oss på Alwex!

Alwex Transport AB (Säte)   

Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö
 

Alwex Lager & Logistik AB

Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö
Godsadress: Stora Räppevägen 62

Alwex Intermodal AB

Blädingevägen 25, 342 32 Alvesta

 

Tunatorp återvinning

Väg 30 Norr om Växjö flygplats

 

Alwex Recycling AB       

Gottåsa, 340 32 Grimslöv

 

 

Ledning

Ledning

Peter Sagebrant
VD
Magnus Berg
VD Alwex Lager & Logistik AB
Mikael Listerud
Personalchef
Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling
Glenn Petersson
AO- chef Bygg & Anläggning
Jan Alexandersson
AO- chef Transport och Terminal
Ulrika Örnström
Ekonomichef

Transport & Terminal

Transport & Terminal

Jan Alexandersson
AO- chef Transport och Terminal
Jonas Björfjäll
Trafik- och Försäljningschef

Försäljning

Gustaf Lundholm
Säljare
Tommy Nilsson
Säljare

Transportledning krets- och fjärrtrafik

Mats Norlander
Gruppledare trafikledning
Per Järgren
Transportledare fjärr
Michael Stridsberg
Transportledare fjärr
Peter Nilsson
Transportledare krets
Yvonne Petersson
Transportledare
Marcus Ervik
Produktutvecklare

Transportledning samdistribution

Fredrik von Porat
Transportledare
Mikael Bachstätter
Transportledare
Daniel Hartman
Transportledare
Tomas Söderberg
Transportledare
Johan Axelsson
Produktutvecklare

Terminal

Lars-Olof Larsson
Terminalchef

Administration Transport & Terminal

Ulf Holgersson
Transportcontroller
Andreas Hedlund
Controller/Verksamhetsutvecklare
Pernilla Bergström
Kvalitet & Reklamation
Annelie Ström
Administratör
Mikael Färdigh
Administratör

Miljö & Anläggning

Miljö & Anläggning

Vi på transportledningen på Alwex Miljö & Anläggning nås på tel 0470-72 71 20. Vi mottar gärna bokning och beställning via bokning.ba@alwex.se

Glenn Petersson
AO- chef Bygg & Anläggning
Johan Tholander
Säljare
Glenn Petersson
Drivmedel/Försäljning

Transportledning Miljö & Anläggning

Magnus Gustavsson
Transportledare Container, Miljö & anläggning
Björn Persson
Försäljning Tunatorp
Daniel Nilsson
Administratör/Transportledare Elit
Nicklas Persson
Transportledare Elit
Mikael Jungh
Transportledare Miljö & anläggning

Administration Miljö & Anläggning

Emma Mogensen
Administratör
Charlotte Häggblad
Administratör/Transportledare

Betong

Ulf Ragnarsson
Ansvarig driftchef
Mats Andersson
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se
Erik Rosberg
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se

Recycling

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling
Johan Tholander
Säljare

Lager & Logistik

Lager & Logistik

Magnus Berg
VD Alwex Lager & Logistik AB
Peter Sunesson
Affärsutveckling
Kennert Sagebrant
Produktionschef
Mikael Möller
Sälj- och e-handelsutvecklare

Alwex Intermodal

Simon Lundgren
Platschef

Ekonomi/Administration

Ekonomi & Administration

Ulrika Örnström
Ekonomichef

IT, system och projekt

Jesper Eklund
It- och Utvecklingsansvarig

Ekonomi/Administration

Ulrika Nilsson
Redovisningsansvarig
Linda Malm
Löner / Avräkning
Nina Gustavsson
Ekonomiassistent

Miljö- och Kvalitet

Mikael Listerud
Miljö- och Kvalitetschef

HR

HR

Mikael Listerud
Personalchef

Transportörsförening

Transportörsförening

Alwex:s delägare har sedan lång tid tillbaka en transportörsförening som har följande uppgift:

  • Verka för ett gott förhållande mellan transportörerna och Alwex.

  • Tillsammans med Alwex och berörda transportörer verka för en rationell och effektivt organiserad och samordnad trafik

  • I övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i frågor rörande förhållandet mellan transportör och Alwex

  • Bistå medlem vid förhandling med Alwex när så begärs och behov föreligger

  • I övrigt arbeta för en sund utveckling av biltrafiken och befästa omvärldens, särskilt kundens, förtroende för biltrafik.

  • Föreningen fungerar även som aktiebank.

 

Kontaktpersoner

Föreningen har en styrelse bestående av ett antal åkeriägare inom Alwex. Ordförande och kontaktperson för transportörsföreningen är ordförande Peter Sagebrant 070-525 00 98 (L.G. Pettersson Åkeri AB)som nås bl.a. via epost: transportorsforeningen@alwex.se.


Transportörsföreningen mottar delägarnas synpunkter gärna skriftligen ex. via vår mail enligt ovan alternativt via brev i föreningens postlåda vid Alwex-receptionen i Växjö. 


Ansökan förändring av enheter

Blankett till åkerier/entreprenörer som ex. vill ansöka om nytt transportörsavtal eller utökning av antalet enhet/-er hittar du här...