HEM / AFFÄRSOMRÅDEN / MILJÖ & ÅTERVINNING

Miljö & Återvinning

Dotterbolaget Alwex Recycling AB inkl AO bedriver verksamhet förknippat med avfall och hantering av restprodukter.

Alwex Recycling AB är en modern återvinningsanläggning startad 2012 för i första hand sortering och behandling av industri/verksamhetsavfall. Verksamheten syftar till en långtgående hushållning med naturresurser genom att avfall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt och återvinns så långt som möjligt. Vår verksamhet är rikstäckande och en del av vår verksamhet gäller trading där vi hjälper kunder att hitta avsättningar /mottagningar av ex div schaktmassor. Då vi även tillhandahåller transporter så är det en viktig del i våra affärer. På våra anläggningar i Gottåsa och Växjö har vi en bearbetning och återvinning av ex osorterat material.

Sen våren 2021 så finns även vårt Affärsområde placerat i lokalerna.

När det gäller våra container så är det en viktigt del då merparten av våra kunder är byggföretag och vi kan tillhandahålla en god service och hjälpa till med sortera med rätt miljötänk. Kundsegmentet är Kronobergs län och vi tillhandahåller samtliga containertyper inkl kran.

På vår fjärrtrafik bedriver vi transport i hela Sverige med löst material och typ av transporter är bränsle till våra värmeverk, skrot/metaller, plaster och biobränsle.

 

 

Kontakta oss


Ledning & Sälj

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling
Mobil: 070-222 32 42
Tel: 0470-72 71 42
sven-goran.r.rydtorp@alwex.se
Daniel Nilsson
Transportledare/ Säljare
Tel: 0470-72 71 83
daniel.nilsson@alwex.se

Transportledare lastväxlare, 0470-72 71 35

Nicklas Persson
Transportledare
Tel: 0470-72 71 35
nicklas.persson@alwex.se
Charlotte Häggblad
Transportledare
Tel: 0470-72 71 55
charlotte.haggblad@alwex.se
Louise Gustafsson
Transportledare
Tel: 0470-727113
louise.gustafsson@alwex.se

Transportledare Container, 0470-72 71 85

Sarah Hägglundh
Transportledare
Tel: 0470-727119
sarah.hagglund@alwex.se
Elisabeth Hillar Johansson
Transportledare
Tel: 0470-727108
elisabeth.h.johansson@alwex.se

Recycling

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling
Mobil: 070-222 32 42
Tel: 0470-72 71 42
sven-goran.r.rydtorp@alwex.se
Peo Telehagen
Driftansvarig
Mobil: 070-294 99 14
peo.telehagen@alwex.se