HEM / AFFÄRSOMRÅDEN / TRANSPORT & TERMINAL

Transport & Terminal 

 

Fryst, färskvara eller torrgods

Har du behov av kompletta logistiklösningar har du hamnat rätt! Varje dag transporterar våra lastbilar varor runt om i Sverige och vi har lösningar för alla typer av leveranser, oavsett temperaturområde och idag utförs över 55% av samtliga transporter med fossilfria bränslen i våra tankar. 

I södra Sverige har vi utarbetat ett unikt distributionsnät där vi trafikerar över 100 orter. Naturligtvis erbjuder vårt nät en stor flexibilitet, vilket gör att vi når längre än de flesta andra och våra tjänster används idag av de största producenterna och livsmedelskedjorna i Sverige.

Genom att anpassa vår logistikplanering och utrusta våra fordon efter specifika önskemål, kan vi erbjuda kvalitativ, effektiv och lönsam transport även för mindre leveranser. För oss är det viktigt att vara en av Sveriges ledande leverantör av transport- och terminaltjänster oavsett typ av gods. Det är detta vi arbetar för, varje dag.

Våra transportledare är stationerade i Växjö och  genom kundanpassade upplägg, en komplett utrustad lastbilsflotta och med ett brett kontaktnät, hittar vi alltid rätt lösning för att genomföra precisa leveranser. Att leverera i rätt tid, på rätt plats, är såklart en hederssak.

Kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetskrav är högt ställda, där exempelvis våra thermotransporter sker i obrutna kylkedjor i skåp, enligt ATP-klassning. Drygt hälften av våra transporter sker idag med fordon som drivs av förnybara drivmedel (såsom RME och HVO). Vårt uttalade mål är att successivt öka den andelen.

Har ni egna önskemål om ert transportupplägg? Kontakta gärna vår säljare eller trafikledningen, kontaktuppgifterna finner du under kontakta oss.

 

Fjärrtransporter

Våra transporter sker över hela Sverige med delpartier & hellaster. Våra mer frekventa uppdrag består bland annat av industriprodukter, kyldiskar, fönster, balkonger, virke & spånskivor m.m. Via vårt delägarskap i OnRoad kan vi också erbjuda nationella och konkurrenskraftiga styckegodstransporter.

Vi besitter möjligheten att hantera såväl stora som små volymer, tidsspecifika lossningar, långa avstånd & andra flexibla upplägg som passar dig som kund.

Har ni egna önskemål om ert transportupplägg? Kontakta gärna vår säljare eller trafikledningen, kontaktuppgifterna finner du under kontakta oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss


Ledning Transport & Terminal

Jan Alexandersson
AO- chef Transport och Terminal
Mobil: 070- 302 13 11
Tel: 0470-72 71 49
jan.alexandersson@alwex.se
Jonas Björfjäll
Trafik- och Försäljningschef
Mobil: 070-669 86 79
Tel: 0470-72 71 70
jonas.bjorfjall@alwex.se

Försäljning

Gustaf Lundholm
Säljare Fjärr
Tel: 0470-72 71 53
Gustaf.lundholm@alwex.se
Tommy Nilsson
Säljare Tempererade transporter
Tel: 0470-72 71 23
tommy.nilsson@alwex.se

Transportledning distribution/krets, 0470-72 71 40

Peter Nilsson
Transportledare krets
Tel: 0470-72 71 11
peter.nilsson@alwex.se
Behram Rexhepi
Transportledare krets
Tel: 0470-72 71 18
behram.rexhepi@alwex.se
Tomas Söderberg
Transportledare krets
Tel: 0470-72 71 40
tomas.soderberg@alwex.se
Marcus Ervik
Produktutvecklare
Tel: 0470-72 71 79
marcus.ervik@alwex.se

Transportledning fjärrtrafik, 0470-72 71 30

Mats Norlander
Gruppledare trafikledning
Tel: 0470-72 71 52
mats.norlander@alwex.se
Per Järgren
Transportledare fjärr
Tel: 0470-72 71 92
per.jargren@alwex.se
Daniel Karlsson
Transportledare fjärr
Tel: 0470-72 71 24
daniel.karlsson@alwex.se

Transportledning samdistribution, 0470-72 71 46

Alexander Palm
Transportledare
Tel: 0470-72 71 63
alexander.palm@alwex.se
Per-Åke Andersson
Transportledare
Mobil: 070-921 60 51
Tel: 0470-72 71 65
per-ake.andersson@alwex.se
Fredrik von Porat
Transportledare
Tel: 0470-72 71 46
fredrik.vonporat@alwex.se
Mikael Bachstätter
Transportledare
Tel: 0470-72 71 46
mikael.bachstatter@alwex.se
Daniel Hartman
Transportledare
Tel: 0470-72 71 46
daniel.hartman@alwex.se
Johan Axelsson
Produktutvecklare
Tel: 0470-72 71 57
johan.axelsson@alwex.se

Terminal

Lars-Olof Larsson
Terminalchef
Tel: 0470-72 71 59
lars-olof.larsson@alwex.se

Administration Transport & Terminal

Ulf Holgersson
Transportcontroller
Mobil: 070-51 19 313
Tel: 0470-72 71 07
ulf.holgersson@alwex.se
Andreas Hedlund
Controller / Verksamhetsutvecklare
Tel: 0470-72 71 16
andreas.hedlund@alwex.se
Pernilla Bergström
Kvalitet & Reklamation
Tel: 0470-72 71 03
pernilla.bergstrom@alwex.se
Annelie Ström
Administratör
Tel: 0470-72 71 56
annelie.strom@alwex.se
Mikael Färdigh
Administratör
Tel: 0470-72 71 71
mikael.fardigh@alwex.se