Transport & Terminal 

 

Fryst, färskvara eller torrgods?

Har du behov av kompletta logistiklösningar har du hamnat rätt! Varje dag transporterar våra lastbilar varor runt om i Sverige och vi har lösningar för alla typer av leveranser, oavsett temperaturområde och idag utförs över 55% av samtliga transporter med fossilfria bränslen i våra tankar. 
 
I södra Sverige har vi utarbetat ett unikt distributionsnät där vi trafikerar över 100 orter. Naturligtvis erbjuder vårt nät en stor flexibilitet, vilket gör att vi når längre än de flesta andra och våra tjänster används idag av de största producenterna och livsmedelskedjorna i Sverige.
 
Genom att anpassa vår logistikplanering och utrusta våra fordon efter specifika önskemål, kan vi erbjuda kvalitativ, effektiv och lönsam transport även för mindre leveranser. För oss är det viktigt att vara en av Sveriges ledande leverantör av transport- och terminaltjänster oavsett typ av gods. Det är detta vi arbetar för, varje dag.
 
Våra transportledare är stationerade i Växjö och  genom kundanpassade upplägg, en komplett utrustad lastbilsflotta och med ett brett kontaktnät, hittar vi alltid rätt lösning för att genomföra precisa leveranser. Att leverera i rätt tid, på rätt plats, är såklart en hederssak.
 
Kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetskrav är högt ställda, där exempelvis våra thermotransporter sker i obrutna kylkedjor i skåp, enligt ATP-klassning. Drygt hälften av våra transporter sker idag med fordon som drivs av förnybara drivmedel (såsom RME och HVO). Vårt uttalade mål är att successivt öka den andelen.