• Alwex-koncernen erbjuder ett brett register av transporter, lagertjänster och logistiktjänster samt sten- och grusmaterial.
  • Alwex-koncernen erbjuder ett brett register av transporter, lagertjänster och logistiktjänster samt sten- och grusmaterial.
  • Alwex-koncernen erbjuder ett brett register av transporter, lagertjänster och logistiktjänster samt sten- och grusmaterial.
  • Alwex-koncernen erbjuder ett brett register av transporter, lagertjänster och logistiktjänster samt sten- och grusmaterial.
16
apr 2018
16
apr 2018
28
mar 2018
Fler
nyheter

Aktuellt

Vi söker en marknadsinrikta...
  Du leder, planerar och samordnar framförallt det strategiska och taktiska men också det operativa arbetet inom företaget. En av dina huvuduppgifter är att med affärsmässighet, optimerad organisation och effektiva processer skapa förutsättningar för nya goda affärer både hos befintliga och nya kunder. Du har det formella ansvar som ingår i VD-rollen och återrapportera...

Aktuellt

Vi söker en affärsdriven oc...
  Transport & Terminal erbjuder ett unikt distributionsnät och några av Sveriges största producenter och livsmedelskedjor använder idag våra tjänster. Men med skräddarsydda lösningar tar vi även hand om mindre och lokala transporter. Tjänsten Som Affärsområdeschef är ditt övergripande uppdrag att driva och leda affärsområdet samt säkerställa att affärsområdet lev...

Aktuellt

Vi söker terminalarbetare/t...
Affärsområdet Transport och terminal bedriver terminal och tredjepartslogistik. Godset består till stora delar av livsmedel och kolonialprodukter. Vår verksamhet är belägen i Växjö samt Malmö. Arbetsuppgifterna består av truckkörning, godssortering och sammanställning samt returgodshantering. Arbetstiden är förlagd i schema och verksamheten bedrivs veckans alla&n...

Kontakta oss mellan 07:00-16:30

0470–72 71 00  Växel  info@alwex.se 
0470 –72 71 85  Container 
0470 –72 71 20   Tippbilar, kranbilar och Maskiner

Lördagsöppet i vår trädgårdsbutik

14 april 9-14. Här finns allt du behöver för dina trädgårdprojekt: jord, sandlådesand, dekorsten, singel, dansk sjösten mm. Hämta själv eller få det hemkört. 

 

Inloggning för kunder och åkare


Transport & Terminal

Varje dag transporterar vi varor och gods över hela Sverige. Våra uppdragsgivare är verksamma inom såväl fryst som färskvaror och torrgods – och vi erbjuder kompletta logistiklösningar oavsett temperaturområden.
 
 

Fjärr

Våra transporter sker idag över hela Sverige med delpartier & hellaster. Våra mer frekventa uppdrag består av industriprodukter, kyldiskar, råvaror, virke & spånskivor. En betydande  del av volymen utgår från vår intermodala terminal i Alvesta där gods lastas om från järnväg  för slutdistribution med lastbil till kund. 

Lager & Logistik

På vårt huvudlager i Växjö förfogar vi över
55 000 kvm lageryta och en av styrkorna är att vi kan erbjuda kapaciteter för kylda och frysta varor samt kolonial på samma ställe. Utöver Växjö har vi också lager- och logistiktjänster i Alvesta, Kalmar och Malmö.

Miljö & Anläggning

Hos Alwex Miljö & Anläggning ansvarar vi för specialtransporter, containerhantering, anläggnings- och maskintjänster samt markmaterial. Även drivmedel, diesel och HVO100, liksom återvinning och deponi i egna anläggningar, erbjuds genom detta affärsområde. 

Läs mer om våra tjänster

Miljö & Kvalitet

Med gröna tankar
Varje dag fraktar våra lastbilar kolonial, kylt eller fryst gods runt om i Sverige.
Ibland kör vi direkt mellan två kunder, ibland via mellanlagring hos oss.
Allt är minutiöst planerat och hanteras med minsta möjliga miljöpåverkan.
Vår verksamhet är såklart miljö- kvalitetscertifierad, och vi arbetar även systematiskt med frågor kring trafiksäkerhet, arbetsmiljö och farligt gods. På våra miljö- och kvalitetssidor kan du läsa om våra gröna tankar & vår senaste hållbarhetsredovisning.