• Webshop
 • Anmälan av reklamation

  Beskrivning

  Typ av gods:

  Denna måste vara ifylld

  Är skadan/dröjsmålet/... anmärkt på frakthandling i samband med mottagandet och signerat av chaufför (Namnteckning med förtydligande):

  Är skadan att betrakta som dold (d.v.s. ej synlig skada på emballage eller motsvarande):

  Ersättningskrav
  Alwex ärendenummer
  Kunduppgifter
  Denna måste vara ifylld
  Denna måste vara ifylld
  Denna måste vara ifylld
  Bilagor

  Kompletteras via fax:

  Vid trafikskada (tex påkörd port m.m.), använd blankett motorskada som erhålls från ditt försäkringsbolag.

  Genom att fylla i och skicka in detta formulär ger du ditt samtycke till att lämnade uppgifter får lagras och behandlas av Alwex. Lämnade uppgifter krävs för att Alwex ska kunna hantera reklamationen på ett korrekt sätt. Uppgifterna lagras under innevarande år + 12 månader.

   Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till behandlingen och lagringen av mina personuppgifter.