Välkommen till Alwex

Vårt huvudkontor finns på Arabygatan 37 i Växjö och vår växel/reception når du på 0470–72 71 00 alternativ via e-post på info@alwex.se.
Växeln är öppen vardagar mellan kl. 07.30- 16.00  (lunchstängt 12.00- 12.30), där vi hanterar de flesta vanliga förekommande ärenden.

 

Besök oss på Alwex!

Alwex Transport AB (Säte)   

Arabygatan 37, 352 46 Växjö
 

Alwex Lager & Logistik AB

Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö
Godsadress: Stora Räppevägen 62

Alwex Intermodal AB

Blädingevägen 25, 342 32 Alvesta

 

Tunatorp återvinning

Väg 30 Norr om Växjö flygplats

 

Malmö, Lager & Terminal

Kosterögatan 10 211 24

Alwex Recycling AB       

Gottåsa, 340 32 Grimslöv
 

 

Ledning

Ledning

Magnus Karlsson
VD
Anders Hallström
AO- chef Transport & Terminal
Maria Trulsson
Vice VD, Ekonomichef
Anders Jemt
VD Alwex Lager & Logistik AB
Mikael Listerud
Personalchef
Sven-Göran Rohlin Rydtorp
AO-chef Miljö & Anläggning, VD Alwex Recycling

Transport & Terminal

Transport & Terminal

Anders Hallström
AO- chef Transport & Terminal
Ulf Holgersson
Chef - Strategisk planering

Försäljning

Jonny Karlsson
Säljare
Tommy Nilsson
Säljare

Strategisk planering

Ulf Holgersson
Chef - Strategisk planering
Johan Axelsson
Produktutvecklare
Marcus Ervik
Produktutvecklare

Transportledning krets

Transportledning samdistribution

Fredrik von Porat
Transportledare
Mikael Bachstätter
Transportledare
Daniel Hartman
Transportledare

Administration Transport & Terminal

Pernilla Bergström
Kvalitet & Reklamation
Andreas Hedlund
Controller/Verksamhetsutvecklare

Fjärr

Transportledning fjärr

Mats Norlander
Gruppledare trafikledning
Per Järgren
Transportledare fjärr
Michael Stridsberg
Transportledare fjärr
Amer Catak
Transportledare fjärr

Administration fjärr

Mikael Färdigh
Administratör
Annelie Ström
Administratör

Miljö & Anläggning

Miljö & Anläggning

Vi på transportledningen på Alwex Miljö & Anläggning nås på tel 0470-72 71 20. Vi mottar gärna bokning och beställning via bokning.ba@alwex.se

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
AO-chef Miljö & Anläggning, VD Alwex Recycling
Per-Olof Telehagen
Maskinsamordnare och täktansvarig
Johan Tholander
Säljare
Glenn Petersson
Drivmedel/Försäljning
Emma Mogensen
Drivmedel/Försäljning

Transportledning Miljö & Anläggning

Mattias G Sandahl
Trafikchef Miljö & Anläggning
Magnus Gustavsson
Transportledare Container, Miljö & anläggning
Björn Persson
Försäljning Tunatorp
Daniel Nilsson
Administratör/Transportledare Elit
Nicklas Persson
Transportledare Elit
Mikael Jungh
Transportledare Miljö & anläggning

Administration Miljö & Anläggning

Charlotte Häggblad
Administratör/Transportledare
Fredrik Lundgren
Administratör

Betong

Ulf Ragnarsson
Ansvarig driftchef
Mats Andersson
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se
Erik Rosberg
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se

Recycling

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
AO-chef Miljö & Anläggning, VD Alwex Recycling
Per-Olof Telehagen
Maskinsamordnare och täktansvarig
Johan Tholander
Säljare

Lager & Logistik

Lager & Logistik

Anders Jemt
VD Alwex Lager & Logistik AB
Jörgen Svensson
Marknad/Affärsutvecklare/vVD Alwex Lager & Logistik/VD Alwex Intermodal AB

Verksamhetutveckling

Dennis Lindqvist
Verksamhetsutvecklare
Tommy Tykesson
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0470-645 40
Mobil: 070-559 45 73
Fax: 0470-645 20
tommy.tykesson@alwex.se

Operativa kontakter

Micael Nilsson
Chef Validoo
Ulf Andersson
Teknik/Säkerhet

Ekonomi/Administration

Ekonomi & Administration

Maria Trulsson
Vice VD, Ekonomichef

Miljö- och Kvalitet

Ingegerd Svensson
Miljö- och Kvalitetschef

Ekonomi/Administration

Therese Gustavsson
Löner / Avräkning
Barbro Klasson
Redovisningschef
Nina Gustavsson
Ekonomiassistent
Johanna Holmén
Receptionist/ Marknadsassistent
Lena Hagström
Ekonomiassistent/ Löner

Projekt

Jesper Eklund
Projektledare

IT & System

Jonas Karlsson
IT-ansvarig

HR

HR

Mikael Listerud
Personalchef

Transportörsförening

Transportörsförening

Alwex:s delägare har sedan lång tid tillbaka en transportörsförening som har följande uppgift:

  • Verka för ett gott förhållande mellan transportörerna och Alwex.

  • Tillsammans med Alwex och berörda transportörer verka för en rationell och effektivt organiserad och samordnad trafik

  • I övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i frågor rörande förhållandet mellan transportör och Alwex

  • Bistå medlem vid förhandling med Alwex när så begärs och behov föreligger

  • I övrigt arbeta för en sund utveckling av biltrafiken och befästa omvärldens, särskilt kundens, förtroende för biltrafik.

  • Föreningen fungerar även som aktiebank.

 

Kontaktpersoner

Föreningen har en styrelse bestående av ett antal åkeriägare inom Alwex. Ordförande och kontaktperson för transportörsföreningen är ordförande Peter Sagebrant 070-525 00 98 (L.G. Pettersson Åkeri AB)som nås bl.a. via epost: transportorsforeningen@alwex.se.


Transportörsföreningen mottar delägarnas synpunkter gärna skriftligen ex. via vår mail enligt ovan alternativt via brev i föreningens postlåda vid Alwex-receptionen i Växjö. 


Ansökan förändring av enheter

Blankett till åkerier/entreprenörer som ex. vill ansöka om nytt transportörsavtal eller utökning av antalet enhet/-er hittar du här...