Huvudkontor
 

TEL: 0470-72 71 00

Växeln är öppen vardagar mellan kl. 08.30- 15.00 (lunchstängt 12.00- 12.30).

EPOST: info@alwex.se

 

ADRESS: Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö

GPS: 56.8874766 - 14.7294249

 

 

Sök kontaktperson

Ledning & Stab

Ledning

Ledningsgrupp

Peter Sagebrant
VD
Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling
Glenn Petersson
AO- chef Mark & Anläggning
Tommy Fri
Kvalitets & Miljöchef
Ulrika Örnström
Ekonomichef

IT & Utveckling

Jesper Eklund
It- och Utvecklingsansvarig
Markus Ekberg
Verksamhetsutvecklare

Ekonomi & Administration

Ulrika Nilsson
Redovisningsansvarig
Linda Malm
Löner / Avräkning
Alice Johansson
Ekonomiassistent
Ulrika Örnström
Ekonomichef

Miljö & Kvalitet

Tommy Fri
Kvalitets & Miljöchef

Drivmedel

Glenn Petersson
Drivmedelsansvarig

Transport & Terminal

Transport & Terminal

Ledning Transport & Terminal

Tommy Nilsson
TF AO- chef Transport och Terminal /Säljare Tempererade transporter

Försäljning

Tommy Nilsson
TF AO- chef Transport och Terminal /Säljare Tempererade transporter

Transportledning distribution/krets, 0470-72 71 40

Annelie Ström
Transportledare Distribution/Krets
Peter Nilsson
Transportledare Distribution/Krets
Behram Rexhepi
Transportledare Distribution/Krets
Tomas Söderberg
Transportledare Distribution/Krets
Marcus Ervik
Produktutvecklare

Transportledning fjärrtrafik, 0470-72 71 30

Mats Norlander
Gruppledare trafikledning
Per Järgren
Transportledare fjärr
Daniel Karlsson
Transportledare fjärr

Transportledning samdistribution, 0470-72 71 46

Alexander Palm
Transportledare
Per-Åke Andersson
Transportledare
Fredrik von Porat
Transportledare
Mikael Bachstätter
Transportledare
Daniel Hartman
Transportledare
Johan Axelsson
Produktutvecklare

Terminal

Lars-Olof Larsson
Terminalchef

Administration Transport & Terminal

Ulf Holgersson
Transportcontroller
Andreas Hedlund
Controller / Verksamhetsutvecklare
Pernilla Bergström
Kvalitet & Reklamation
Mikael Färdigh
Administratör

Miljö & Återvinning

Miljö & Återvinning

Vi på transportledningen på Alwex Miljö & Anläggning nås på tel 0470-72 71 85. 

Ledning & Sälj

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling

Transportledare lastväxlare, 0470-72 71 35

Peter Magnusson
Transportledare
Patrik Högg

Transportledare Container, 0470-72 71 85

Sarah Hägglundh
Transportledare
Elisabeth Hillar Johansson
Transportledare
Patrik Thuresson
Transportledare

Recycling

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling
Peo Telehagen
Driftansvarig

Mark & Anläggning

Mark & Anläggning

Vi på transportledningen på Alwex Mark & Anläggning nås på tel 0470-72 71 20. Vi mottar gärna bokning och beställning via bokning.ba@alwex.se

Administration Miljö & Anläggning

Ledning Mark & Anläggning

Glenn Petersson
AO- chef Mark & Anläggning

Transportledare Bygg & Anläggning

Transportledning Mark & Anläggning, 0470-72 71 58

Emma Mogensen
Administratör
Mikael Jungh
Transportledare
Martin Nilsson
Transportledare

Materialförsörjning

Benny Runesson
Täcktansvarig
Björn Persson
Försäljning Tunatorp
Erik Haggren
Maskinist Snugge

Betong, 0470-72 71 31

Mats Andersson
Ansvarig driftchef
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se
Ulf Ragnarsson
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Erik Rosberg
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se
Jimmy Ulin
Transportledare & Betong- blandarmaskinist

Lager & Logistik

Lager & Logistik

Peter Sunesson
AO- CHEF Lager & Logistik
Mikael Möller
Sälj- och e-handelsutvecklare

Alwex Intermodal

Simon Lundgren
Platschef

Transportörsförening

Transportörsförening

Alwex:s delägare har sedan lång tid tillbaka en transportörsförening som har följande uppgift:

  • Verka för ett gott förhållande mellan transportörerna och Alwex.

  • Tillsammans med Alwex och berörda transportörer verka för en rationell och effektivt organiserad och samordnad trafik

  • I övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i frågor rörande förhållandet mellan transportör och Alwex

  • Bistå medlem vid förhandling med Alwex när så begärs och behov föreligger

  • I övrigt arbeta för en sund utveckling av biltrafiken och befästa omvärldens, särskilt kundens, förtroende för biltrafik.

  • Föreningen fungerar även som aktiebank.

 

Kontaktpersoner

Föreningen har en styrelse bestående av ett antal åkeriägare inom Alwex. Ordförande och kontaktperson för transportörsföreningen är ordförande Peter Sagebrant 070-525 00 98 (L.G. Pettersson Åkeri AB)som nås bl.a. via epost: transportorsforeningen@alwex.se.


Transportörsföreningen mottar delägarnas synpunkter gärna skriftligen ex. via vår mail enligt ovan alternativt via brev i föreningens postlåda vid Alwex-receptionen i Växjö. 


Ansökan förändring av enheter

Blankett till åkerier/entreprenörer som ex. vill ansöka om nytt transportörsavtal eller utökning av antalet enhet/-er hittar du här...