Välkommen till Alwex

Vårt huvudkontor finns på Arabygatan 37 i Växjö och vår växel/reception når du på 0470–72 71 00 alternativ via e-post på info@alwex.se.
Växeln är öppen vardagar mellan kl. 07.30- 16.00  (lunchstängt 12.00- 12.30), där vi hanterar de flesta vanliga förekommande ärenden.

 

Besök oss på Alwex!

 

Alwex Transport AB (huvudkontor)   

Arabygatan 37, 352 46 Växjö
 

Alwex Lager & Logistik AB

Högsbyvägen 3, 352 50 Växjö
Godsadress: Stora Räppevägen 62

Alwex Intermodal AB

Blädingevägen 25, 342 36 Alvesta

 

Alwex Recycling AB       

Gottåsa, 340 32 Grimslöv

 

Tunatorp återvinning

Väg 30 Norr om Växjö flygplats

 

Alvesta, Lager & Terminal

Videgatan 1, 342 30 Alvesta

Kalmar, Lager & Terminal        

Daléngatan 1, 392 39 Kalmar

Malmö, Lager & Terminal

Kosterögatan 10 211 24
 

 

 

   

 

Ledning

Ledning

Anders Olsson
Tillförordnad VD
Sven-Göran Rohlin Rydtorp
AO-chef Miljö & Anläggning, VD Alwex Recycling
Maria Trulsson
Ekonomichef
Billy Ydefjäll
VD Alwex Lager & Logistik AB
Mikael Listerud
Personalchef
Mats Björklund
AO-Chef fjärr

Transport & Terminal

Transport & Terminal

Ulf Holgersson
Chef - Strategisk planering
Dennis Lindqvist
Verksamhetsutveckling
Tobias G Ekenfelt
Transport & Terminalchef

Försäljning

Jonny Karlsson
Säljare

Strategisk planering

Ulf Holgersson
Chef - Strategisk planering
Johan Axelsson
Produktutvecklare
Marcus Ervik
Produktutvecklare

Transportledning krets

Per Järgren
Transportledare
Yvonne Petersson
Transportledare

Transportledning samdistribution

Fredrik von Porat
Transportledare
Mikael Bachstätter
Transportledare
Daniel Hartman
Transportledare
Tina Källström
Transportledare

Administration Transport & Terminal

Pernilla Bergström
Kvalitet & Reklamation

Fjärr

Mats Björklund
AO-Chef fjärr

Transportledning fjärr

Mats Norlander
Gruppledare trafikledning
Charlotta Bredin
Transportledare fjärr
Michael Stridsberg
Transportledare fjärr
Pontus Einarsson
Transportledare fjärr

Administration fjärr

Mikael Färdigh
Administratör
Annelie Ström
Administratör

Miljö & Anläggning

Miljö & Anläggning

Vi på transportledningen på Alwex Miljö & Anläggning nås på tel 0470-72 71 20. Vi mottar gärna bokning och beställning via bokning.ba@alwex.se

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
AO-chef Miljö & Anläggning, VD Alwex Recycling
Per-Olof Telehagen
Maskinsamordnare och täktansvarig
Johan Tholander
Säljare
Glenn Petersson
Drivmedel/Försäljning
Magnus Andersson
Säljare

Transportledning Miljö & Anläggning

Eva Jonsson
Gruppledare trafik
Magnus Gustavsson
Transportledare Anläggning
Björn Persson
Försäljning Tunatorp
Daniel Nilsson
Administratör/Transportledare container
Lars Siövall
Transportledare container
Annelie Jonsson Eriksson
Transportledare Elit
Nicklas Persson
Transportledare Elit

Administration Miljö & Anläggning

Fatima Emanuelsson
Gruppledare administration
Charlotte Häggblad
Administratör/Transportledare
Fredrik Lundgren
Administratör

Betong

Ulf Ragnarsson
Ansvarig driftchef
Mats Andersson
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se
Erik Rosberg
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se

Recycling

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
AO-chef Miljö & Anläggning, VD Alwex Recycling
Per-Olof Telehagen
Maskinsamordnare och täktansvarig
Johan Tholander
Säljare
Peder Mars-Höijer
Produktionschef

Lager & Logistik

Lager & Logistik

Billy Ydefjäll
VD Alwex Lager & Logistik AB
Jörgen Svensson
Marknad/Affärsutvecklare/vVD Alwex Lager & Logistik/VD Alwex Intermodal AB
Tommy Tykesson
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0470-645 40
Mobil: 070-559 45 73
Fax: 0470-645 20
tommy.tykesson@alwex.se

Operativa kontakter

Ulf Andersson
Teknik/Säkerhet
Micael Nilsson
Chef Validoo

Ekonomi/Administration

Ekonomi & Administration

Maria Trulsson
Ekonomichef

Miljö- och Kvalitet

Ingegerd Svensson
Miljö- och Kvalitetschef

Ekonomi/Administration

Therese Gustavsson
Löner / Avräkning
Barbro Klasson
Redovisningschef
Sara Svensson
Leverantörsfakturor
Tel: 0470-72 71 06
Fax: 0470-254 70
sara.svensson@alwex.se
Johanna Holmén
Receptionist/marknadsassistent

Projekt

Jesper Eklund
Projektledare

IT & System

Jonas Karlsson
IT-ansvarig

HR

HR

Mikael Listerud
Personalchef

Transportörsförening

Transportörsförening

Alwex:s delägare har sedan lång tid tillbaka en transportörsförening som har följande uppgift:

  • Verka för ett gott förhållande mellan transportörerna och Alwex.

  • Tillsammans med Alwex och berörda transportörer verka för en rationell och effektivt organiserad och samordnad trafik

  • I övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i frågor rörande förhållandet mellan transportör och Alwex

  • Bistå medlem vid förhandling med Alwex när så begärs och behov föreligger

  • I övrigt arbeta för en sund utveckling av biltrafiken och befästa omvärldens, särskilt kundens, förtroende för biltrafik.

  • Föreningen fungerar även som aktiebank.

 

Kontaktpersoner

Föreningen har en styrelse bestående av ett antal åkeriägare inom Alwex. Ordförande och kontaktperson för transportörsföreningen är ordförande Peter Sagebrant 070-525 00 98 (L.G. Pettersson Åkeri AB)som nås bl.a. via epost: transportorsforeningen@alwex.se.


Transportörsföreningen mottar delägarnas synpunkter gärna skriftligen ex. via vår mail enligt ovan alternativt via brev i föreningens postlåda vid Alwex-receptionen i Växjö. 


Ansökan förändring av enheter

Blankett till åkerier/entreprenörer som ex. vill ansöka om nytt transportörsavtal eller utökning av antalet enhet/-er hittar du här...