Lager och Logistiktjänster i Växjö

 

Lager i Räppe

Alwex Lager & Logistik AB (f.d. Scandinavian Supply Chain AB), är den största enheten för lagerhantering och terminalhantering och ligger strategisk placerad på Stora Räppevägen med närhet till stora vägar, järnväg, flygplats och Alwex Intermodal i Alvesta. 
 
Anläggningen har totalt 54 000 m² yta, varav 18 000 m² är kyllager, 33 000 m² är varmlager och ca 3 000 m² är fryslager. Samtliga lokaler är anpassade och godkända för livsmedelshantering.
 
Förutom lagring erbjuder vi ett brett register av lagertjänster och terminaltjänster som t.ex. lossning av container, palläggning, märkning, plock och pack, ompackning, omlastning, crossdocking och lösningar för E-handel och gods med speciella krav.
 
Vi jobbar i ett internetbaserat WMS-system som är flexibelt och anpassat för att enkelt kunna utbyta information med kundens system via EDI eller XML.  
Som kund får du tillgång till din egen modul där du t.ex. kan registrera order och kontrollera lagersaldon. Alternativt sköter vi detta åt dig. 
Om du vill kan vi använda ditt eget WMS-system. Vi har bred erfarenhet av sådana lösningar och har snabb och säker internetuppkoppling.
      

Lager på Arabygatan

På Arabygatan 37 kan vi erbjuda terminalyta/lager för främst tempererat gods men även övrigt gods. Vi förfogar över 1.000 m² kylt lager samt 600 m² terminalyta/lager för normalgods.
 
Kontakta någon av våra andra logistikspecialister för mera information! Se kontaktlista här