• Webshop
 • Välkommen till Recycling!

   

  Alwex Recycling AB är en modern återvinningsanläggning startad 2012 för i första hand sortering och behandling av industri/verksamhetsavfall.
   
  Verksamhetens inriktning är förädling och återvinning av industri och verksamhetsavfall genom sortering och mekanisk bearbetning eller annan bearbetning. Behandling av farligt avfall genom flisning av tryckimpregnerat trä, samt förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. En av slutprodukterna är PTP, ett högvärdigt bränsle för värme och energi, som består av plast, trä och papper, och som har förädlats genom att föroreningar som metaller, skrot och inert material tagits bort.
  Syftet med verksamheten är att höja kvaliteten på avfallet genom sortering och krossning och erbjuda en bränslemix med hög kvalité till förbränningsanläggningar. Övrigt material kan sorteras ut och återvinnas. Verksamhetsområdet är på ca 11 ha och avgränsas i öster av riksväg 126.

  Platsen för verksamheten är Gottåsa, i närheten av Vislanda, Alvesta kommun, och är strategiskt belägen med tanke på upptagningsområde och logistik.

  Verksamheten syftar till en långtgående hushållning med naturresurser genom att avfall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt och återvinns så långt som möjligt.