Containertyper och behållare


Nedan framgår de vanligaste typerna av container som vi använder för avfallshantering samt med vilken fordonstyp som används för tömning. Detta för tydliggöra hur tömningen hur resp. behållartyp sker. Ritning med mått på resp. containertyp nås genom att klicka på resp. skiss nedan.

Liftdumpercontainer
En liftdumpercontainer rymmer mellan 8-10 kbm och hämtas in med en liftdumperbil. Containern transporteras med in till anläggningen som tar emot avfallet. Därefter ställs containern åter förutsatt att kunden ska ha containern kvar.

För mått på container, klicka här
Låsbar liftdumper (kista)
Våra låsbara liftdumpercontainers rymmer mellan 8-10 kbm och hanteras såsom en vanlig liftdumper. Den används när containern behöver vara låsbar för att undanröja problem med att obehöriga använder containern.

För mått på container, klicka här
Liftdumper - byggflak
Byggflak finns i två storlekar, 7 och 10 kbm, och de har öppningsbara luckor bak. De passar till tyngre material som man lastar med skopa eller skotkärra. De hämtas med liftdumperbil och transporteras till respektive återvinningscentral och körs tillbaka till kund om så önskas.

För mått på container, klicka här
Vippcontainer
En vippcontainer rymmer mellan 7-9 kbm och töms på plats med en s.k. komprimatorbil. Containern ställs direkt tillbaka och fordonet åker till anläggningen som tar emot avfallet. En vippcontainer används med fördel hos kunder som har flera små behållare inomhus med t.ex. osorterat, som kunden sedan tömmer i vippcontainern som står utomhus. Den brukar användas till wellpapp, kartonger, tidningar eller kontorspapper. Det går även med brännbart och osorterat om det inte är tyngre material, men lämpar sig inte för träavfall o.dyl. med större bitar/delar.

För mått på container, klicka härLyftöglecontainer
Lyftöglecontainer är en öppen container, likt en vanlig liftdumpercontainer med skillnaden att den är försedd med lyftöglor godkända för tyngre lyft. Den rymmer 7-8 kbm och kan då hanteras via kranlyft. Används annars som vanlig liftdumpercontainer, dvs. tömning sker genom att en liftdumperbil transporter containern in till avfallsanläggning för att sedan transporteras åter, förutsatt att kunden ska ha containern kvar.

För mått på container, klicka här
 


Lastväxlarcontainer
Ett lastväxlarflak är en container för större mängder material och de finns i olika storlekar, de flesta mellan 20-30 kbm. Lastväxlarflaket, som har öppningsbara dörrar baktill, töms med lastväxlarbil. Containern transporteras med in till anläggningen som tar emot avfallet. Därefter ställs containern åter förutsatt att kunden ska ha containern kvar.

För mått på container, klicka härStorsäck
Som ett alternativ kan vi erbjuda avfallshantering med hjälp av storsäck. Storsäckshantering kan vara lämpligt om man vill sortera ut olika avfall högt upp på ett bygge, på en balkong eller en avsats. Om man inte får plats med flera containers kanske storsäck kan vara ett alternativ. Storsäckarna, som finns i två olika storlekar, avhämtas av kunden hos oss. Kunden kan använda storsäck till de flesta typer av avfall, dock inte farligt avfall. Maxvikt per säck är 1 000 kg för den stora säcken och 250 kg för den mindre. Inhämtning sker med kranbil och materialet transporteras till anläggning för omhändertagning.
 

Övriga kärl
Utöver olika typer av container finns det mängder av olika kärl, säckställ m.m. som är viktiga för att få en väl fungerande avfallshantering. Det kan vara kärl som används som interna kärl, dvs. töms i en container eller som ett ex. ett plastkärl som körs ut i samband med tömning. Alwex kan erbjuda ett stort antal olika kärl för att din avfallshantering ska passa just er.