Lager och logistiktjänster i Malmö och Kalmar

 

I dessa båda städer har Alwex lager och bedriver terminalverksamhet. Lokalerna är godkända för livsmedelshantering och omfattar olika temperaturzoner. Alwex erbjuder ett flertal hanteringstjänster och andra logistiktjänster, anpassade till dig som kund.
 

Lager i Malmö

På Lagervägen 4, finns Alwex lager som bedriver terminal- verksamhet, främst inom området dagligvaror. Totalt förfogar Alwex över 7.000 m² kyld lageryta och terminalyta samt 1.000 m² terminalyta och lager för normalgods. 
 

Lager i Kalmar

På Dahléngatan 1 bedriver Alwex genom vår delägare Widéns Åkeri lagerverksamhet och terminalverksamhet för främst dagligvaror. De ytor vi har tillgång till här är 800 m² kyld lageryta, 250 m² fryst lageryta samt 1.100 m² terminalyta och lager för normalgods. 
 
Kontakta vår marknadsavdelning eller någon av våra andra logistikspecialister för mera information! Se kontaktlista till höger!