• Webshop
 •  

  Tillstånd transport av avfall

   

  Transport av avfall och farligt avfall kräver särskilt tillstånd utfärdat Länsstyrelsen. Kravet på tillstånd ligger på den som utför den fysiska transporten dvs. våra transportörer.

  Ett minimikrav för att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001 är att ha kontroll över och följa de lagar och andra krav som ställs. Genom att välja en miljöcertifierad leverantör väljs en leverantör som alltid strävar efter att följa gällande lagstiftning.

  Vi har även tillstånd för transport av avfall/farligt avfall inom andra typer av fordonskategorier såsom tipp-/grusbilar.

  Kontakta Alwex som hjälper dig med redovisning av tillståndsdokument för dina transporter. Dokumenten kan skickas till dig via e-post, fax eller post – det som passar dig.