• Webshop
 • Dränering

   
  Ofta kan fukt- och mögelskador bero på yttre omständigheter men inte alltid beroende på dräneringen. Det är av största vikt att man undersöker orsak och verkan och utarbetar ett åtgärdsförslag innan några arbeten startas. Risken är annars stor att man sätter in fel åtgärder och förvärrar skadan dessutom till onödigt dyra kostnader. En väldränerad grund är förutsättningen för ett friskt hus.
   
   

  När bör man dränera om huset?

  Om ditt hus är 20-40 år gammalt så kan man, utifrån dåtidens material och arbetsmetoder, i de flesta fall misstänka att den gamla dräneringen slammat igen. Många väljer att göra omdränering i förebyggande syfte. Men det finns tillfällen då det är extra viktigt att göra omdränering och det är vid om och tillbyggnad av huset, till exempel vid uppförandet av en ny altan eller förstukvist eller vid en ombyggnad/renovering av rum i källaren. Naturligtvis bör man även dränera om huset om man redan har stora problem med fukt i källaren.

   

  Varför har jag fukt i källaren?

  I de flesta fall har dräneringen slutat att fungera men detta innebär dock inte alltid att man märker av fukt i källaren. Oftast uppstår fuktskadorna i samband med fler felorsaker. De två allra vanligaste proble- men i kombination med stopp i dränerin- gen är att regnvattnet från stuprören inte leds bort i markens rörsystem och att marken på vissa ställen lutar mot huset.

  Vilken årstid passar bäst för att dränera om huset?

  Man kan dränera om huset när som helst på året.Under vintermånaderna värmer källaren upp marken runt huset, något som gör att grävarbete går att genomföra. Vintern har dessutom den fördelen att alla jordmassor körs och läggs på frusen mark och därmed blir trädgården lätt att återställa.

  Vilken funktion har dräneringen?

  Dräneringens viktigaste funktion på ett hus med källarvåning är att se till så att grundvattnet inte stiger för högt och dränker grunden i fukt. Den fungerar med andra ord som en nivåreglering. Hur lång tid tar det att dränera om? En villa med storleken 80-120 kvm tar i de flesta fall 6-8 arbetsdagar att dränera om.

  Vad påverkas runt huset vid en omdränering?

  När man gräver upp runt huset för att göra en omdränering så gräver man ett ca 80-100 cm brett schakt vid husets källarvägg. Altaner och förstukvistar inom detta mått måste då alltså demon- teras, flyttas eller stagas upp för att åtgärden skall kunna utföras. Vi hjälper gärna till att flytta på större buskar och växter med grävmaskinen. Märken och spår i gräsmattan är lätta att reparera och så igen.

  Vilka förbättringar kan jag förvänta mig efter utförd åtgärd?

  Om man valt att isolera sin källarvåning så ska man uppleva att källarlukten har försvunnit och att källaren ska ha liknande klimat som i husets övervåning. Efter en tid så ska alla tidigare fuktfläckar i källaren försvinna.

  Vad kostar det att dränera om och fuktskydda huset?

  Eftersom de flesta villors storlek, konstruktion och mark/jordförhållanden varierar kraftigt samt att det finns ett antal olika åtgärder att välja mellan så måste man undersöka varje objekt för att kunna ge ett exakt pris.

  Varför ska källaren ha ett fuktskydd?

  En källare utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvatten på markytan, vattnet i marken, byggfukt och fukt i inneluften är några av fuktkäl- lorna. Det är därför stor risk för mögels- kador i källarväggar. Dålig lukt, besvär med hälsan mm blir sedan ofta resultatet av mögelskadorna. Fukt i källarväggen kan också leda till att väggmattor, tapeter, färg mm ändrar karaktär, bubblor och lossnar. Blir väggen fuktig försämras också dess värmeisolerande karaktär. Vad kan vi hjälpa dig med?

  Många hus behöver dräneras om efter ca 20 -40 år.

  Det viktiga är att Du snabbt tar tag i problemet så att det inte förvärras.

  Inför en dränering måste du tänka på flera saker, jordens sammansättning, lutningar, djup och avstånd. Det finns även vissa risker med att schakta ur runt huset. Jordmassor kan rasa, huset kan röra sig , el och rörledningar kring huset kan skadas om man inte är försiktig.

  Man bör också tänka på att en ledning som ska bära t ex avlopp måste läggas med ett visst fall och att vattenledningar på ett visst djup för att förhindra att vattnet fryser.

  Kontakta oss för konsultation och en kostnadsfri offert, vår kunniga personal har lång erfarenhet av att anlägga dräneringar och referenser finns att tillgå.

  Skulle du sedan välja att anlita oss som Din markentreprenör, så hjälper vi dig med:

  • Vi hjälper dig att komma fram till vilket system som passar bäst:
   1. System med tätskikt (typ platon- matta) eller
   2. System med cellplastlösningar som "andas" (typ isodrän, pordrän...)
  • Utsättning av ledningar i marken
  • Rätt arbetsmetodik

  Och vill/ kan du utnyttja ROT-avdrag på arbetskostnaden på din dränering så hjälper vi dig med det och hanterar ditt avdrag direkt med skatteverket. Allt du behöver göra är att uppge fastighets- beteckning och personuppgifter på den eller de som ska stå för ROT-avdraget, så ordnar vi resten!

  Anlita en expert - anlita oss!