Lager och logistiktjänster i Alvesta

 

Alwex Intermodal erbjuder flera typer av lagring i Alvesta.

 

Lager Lillsjögatan 21 

På Lillsjögatan bedrivs vår intermodala verksamhet som sker på en terminal där vi förfogar över en markyta på totalt 30.000 m². Vi kan lagra närmare 400 st 40-fots container. Denna lagring sker i direkt anslutning till två järnvägsspår på 400 m respektive 350 m. 

I anslutning till anläggningen kan vi även erbjuda lagring i tält som utrustas med avfuktare. För närvarande har vi ca 4 710 m2 med goda möjligheter till utbyggnad.
 
Vi erbjuder även lagerplats under skärmtak samt lagring på markplan.