• Webshop
 • Tempererade transporter

  Alwex är en av Sveriges ledande transportörer av kyl & frystransporter med såväl distributionstrafik som mellantransporter.  Vi har ett väl utbyggt distributionsnät för södra Sverige med samdistributionslösningar för bla. dagligvaruhandeln. Dagligen bedrivs transporter mellan viktiga regioner där vi levererar gods med våra kyl & frysbilar.

  De två stora distributionsuppläggen inom tempererade transporter är kretstrafik & samdistribution till livsmedelsbutiker. Inom kretstrafiken levererar vi dagligen till ett stort antal restauranger, cafeér, butiker & servicehandel i sydöstra Sverige. Samdistributionen av gods är ett kundanpassat system för butiksdistribution till de ledande dagligvaruhandelskedjorna i Sverige. Naven för våra tempererade transporter är våra kyl & frys -terminaler i Växjö, Jönköping och Kalmar.
   
  Transporterna sker i obrutna kylkedjor med funktioner som säkerställer att ditt gods alltid transporteras i rätt temperaturer. Som trygghet för dig som kund dokumenteras och arkiveras utförda transporters temperatur och självklart är samtliga chaufförer utbildade i kyl & livsmedelshantering. Utöver ovanstående kan vi självklart även lösa transporter av farligt gods.
   
  Kontakta Tommy  för att diskutera era kyl- och frysupplägg.
   
   
  Tommy Nilsson
  Telefon: 0470-72 71 23