Farligt gods

 

En del av vår verksamhet omfattar transporter av farligt gods. Rätt utrustning och rätt kompetens är en förutsättning för säkra transporter.
För att få hjälp med transporter av farligt gods är du välkommen att kontakta vårt affärsområde  
Fjärr för att få hjälp.


Genom att knyta till oss välutbildade säkerhetsrådgivare, säkerställer vi rätt kunskap för att arbeta systematiskt med säkra transporter.

Alwex bolag har avtal med företaget Miljökonsult Bengt Gustafson som säkerhetsrådgivare. Läs mer om Miljökonsult Bengt Gustafson på www.miljokonsult-akeri.se

 

Transportkort - Skriftlig instruktion

Numer finns ett standardtransportkort tagits fram av MSB vilket kan laddas ner här...