• Webshop
 • Transporter med kranbil eller påhängstruck


  Vissa av våra kunduppdrag innebär lastningssituationer där det för kunden är ett måste med kranbilar eller påhängstruckar.
  Exempel på sådana kan vara speciella transporter, lastning av otympligt gods eller helt kundunika lösningar.

  Ett av våra aktiva uppdrag är El-kretsen AB där vi samlar in elskrot i Småland, Blekinge & Kalmar län som sedan körs till malmö för återvinning. Pga. avsaknad av lastkaj, truck, lastmaskin blir påhängstrucken den avgörande faktorn för att lösa transporten.


  För att få hjälp med en transport vänligen kontakta Glenn nedan:

  Glenn Petersson
  Telefon : 0470-72 71 67
  E-post: glenn.petersson@alwex.se