Historik 

 
Alwex Intermodal AB startade sin verksamhet i september år 2009. 
 

Första kunden blev GreenCargo i och med uppstarten av "COOP-tåget", "en miljösmart transport". Uppdraget innebär att COOP-trailrar går i system mellan Helsingborg, Bro/Stockholm och Alvesta. Trailrarna lastas om och samdistribueras med andra varor ut till butik. Bild på lyft av COOP-trailer på Alvesta Intermodal. 
 
Därefter har verksamheten utökats med fler uppdrag allt eftersom. 
Under år 2012 hanterades (d.v.s. lastades och lossades) totalt 4.850 trailers. Till detta har 550 täckta järnvägsvagnar lossats över till lastbil och distribution ut till slutkund.
 
Första november 2012 invigdes vår väderskyddade omlastningsterminal samt tillhörande lager. Vi kan nu lasta och lossa järnvägsvagnar under tak.