Enskilda avlopp

 

Nu har Alwex tagit steget fullt ut och erbjuder inte bara sand och grus till enskilda avlopp. Vi åtar oss nu hela entreprenaden vid bygge av enskilda avlopp, från ansökan till färdigt avlopp.


Vi har knutit till oss spetskunskap och kan erbjuda dig som kund det rätta avloppssystemet utifrån dina och din tomts förutsättningar.


Vi ställer upp och hjälper dig från början till slut. Tack vare ett kvalitetssäkrat bygge av din anläggning kan du som kund känna dig trygg.


Vi samarbetar med ledande leverantörer och har ett unikt kontaktnät inom branschen.

 

Vid intresse eller frågor angående enskilda avlopp tveka inte att kontakta oss.


Välkommen att delta i vår strävan mot en renare miljö.

 

Du är skyldig att ha godkänd avloppsrening

En enskild avloppsanläggning innebär en stor investering och ett stort ansvar. Du som släpper ut avloppsvatten är skyldig att ha en godkänd avloppsrening. Det är också du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning hos miljönämnden och ta fram de handlingar som kommunen kräver. Det är miljönämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på just din avloppsanläggning.

Men det är du som måste välja teknik

Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvattnet från enskilda hushåll, och de har alla sina fördelar och nackdelar. Vad som passar bäst beror, utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp, på de lokala förutsättningarna och dina krav vad gäller ekonomi och komfort.

Anlita en certifierad leverantör

Kontakta oss för konsultation och en kostnadsfri offert. Vår kunniga personal har lång erfarenhet av att anlägga enskilda avloppsanläggningar, och efter att ha genomgått Växjö Kommuns utbildning är vi certifierade att utföra enskilda avlopp. Skulle du sedan välja att anlita oss som Din markentreprenör, så hjälper vi dig med:

  • Ansökan till kommunen ( Men tillståndet måste du betala själv )
  • Besök tillsammans med en representant från din kommun för att hitta bästa läge för din anläggning
  • Vi gräver en provgrop
  • Materialet från provgropen skickas på siktanalys, som vidarebefordras till din kommun
  • Vi undersöker var det kan finnas ledningar på din fastighet och sätter ut dem för att minimera skaderisken
  • Efter att tillståndet utfärdats från din kommun så utför vi arbetet
  • När arbetet är slutfört så skickar vi in en entreprenörsrapport på som beskriver hur din nya avloppsanläggning ser ut

Anlita en expert - anlita oss!