Krossprodukter

 

Makadam 1/4 från Alwex
Makadam 1/4

Makadam 4/8 från Alwex
Makadam 4/8

Makadam 8/16 från Alwex
Makadam 8/16

Makadam 16/32 från Alwex
Makadam 16/32 

Makadam

Makadam är en krossprodukt som finns i flera olika fraktioner, exempelvis 1/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm, 16/32 mm och flera andra.


Makadam 4/8 samt 8/16 används till exempel som överyta till trädgårdsgångar, i rabatter osv, samt till dränering kring husgrunder och andra byggnader. Man använder också Makadam 4/8 och 8/16 i betongtillverkning samt vid tillverkning av asfalt.

Lämplig bäddtjocklek: 20-40 mm.

 

Klicka på bild för att se just den produkten.

Stenmjöl 0/4 från Alwex
Stenmjöl 0/4

Stenmjöl 0/8 från Alwex
Stenmjöl 0/8 

Stenmjöl

Stenmjöl 0/4 är en krossprodukt, med största kornstorlek på 4 mm.

0/4 används till hårdgörning och justering av garageinfarter, gång- och körbanor, till plattsättning, men även till ytlager på fotbollsplaner och ridbanor, jordförbättring, kringfyllnad av rör osv.

Stenmjöl 0/8 är ett lite grövre material, med största kornstorlek på 8 mm. Samma användningsområden som Stenmjöl 0/4.

 

Klicka på  bild för att se just den produkten.

Bärlager 0/32 från Alwex
Bärlager 0/32

Bärlager 0/32

Bärlager 0/32 är en krossprodukt, med största stenstorlek på 32 mm.

Bärlager används till hårdgörning och justering av garageinfarter, gång- och körbanor, till underlag för plattsättning mm.
 

Klicka på  bild för att se just den produkten.

Samkross 0/16 från Alwex
Samkross 0/16

Samkross 0/16

Krossad förstärkning används som fyllnad där man önskar en hög bärighet och ett väl dränerat underlag. Kan fås i olika grovlekar, typ 0/90 mm, 0/120 mm med flera.
 

Klicka på bild för att se just den produkten.

Krossad förstärkning från Alwex
Krossad förstärkning

Krossad förstärkning

Krossad förstärkning används som fyllnad där man önskar en hög bärighet och ett väl dränerat underlag. Kan fås i olika grovlekar, typ 0/90 mm, 0/120 mm med flera.
 

Klicka på bild för att se just den produkten.


Asfaltskross 0/18

Asfaltskross

Asfaltskross 0/18 är en krossprodukt, med största stenstorlek på 18 mm.

Asfaltskross används till hårdgörning och justering av garageinfarter, gång- och körbanor samt hårdgörning av planer och grusvägar. Asfaltskross binder ihop väldigt bra och bildar en väldigt slitstark yta.

 

Klicka på bild för att se just den produkten.


Betongkross 0/50

Betongkross

Betongkross är krossad, återvunnen betong, som finns i fraktionerna  0/50 mm.

Betongkross används till hårdgörning av ytor samt till underlag vid plattsättning. Betongkross är ett dött material som tillsammans med markfukten blir väldigt hårt och kompakt. Betongkross är ett billigare alternativ till bärlager och samkross.

 

Klicka på bild för att se just den produkten.