Container- och avfallstransporter

Alwex transporterar avfall och restprodukter från regional handel och industri. Materialet återvinns, förbränns eller deponeras. Trä, plast, glas, wellpapp och metall är några exempel på vad som går till återvinning. 

Vi strävar efter att anpassa oss efter kundens önskemål av insamling och transport av återvinning, restprodukter och avfall och hjälper dig gärna med att ta fram den bästa lösningen för just ert företag. 

Vi erbjuder uthyrning av vipp- och liftdumperscontainers, lastväxlarflak, plastkärl och komprimatorer i olika storlekar.
Totalt äger vi ca 800 containers som finns placerade runt om i Kronobergs län.
Alwex kan även erbjuda transporter av de flesta avfallsslag vad det gäller farligt avfall.

Kontakta gärna vår container avdelning på telefon 0470-72 71 85 eller skicka ett mejl till Bokning.container@alwex.se