Miljö & Anläggning

 
Alwex Miljö & Anläggning ansvarar för de viktiga miljötransporterna som hanterar avfall, farligt gods och containrar, där vi även tar hand om återvinning, deponi och tillverkning av bränsle till värmeverk. Samtidigt erbjuder vi tjänster inom anläggningsområdet med transport- och maskintjänster, samt markmaterial.
 
För oss är det viktigt att kunna leverera kompletta lösningar till våra kunder, och inom affärsområdet tar vi inte bara ansvar för transporter av olika slag, exempelvis container- och avfallstransporter, utan erbjuder även återvinning och markmaterial. Vi har egna anläggningar och täkter som å ena sidan säkerställer våra leveranser, å andra sidan att det sker med minsta möjliga miljöpåverkan.
 
Verksamheten är naturligtvis miljö- och kvalitetscertifierad (ISO 14001 respektive ISO 9001), och vi har de tillstånd som krävs för avfall- och miljötransporter. Med miljö- och kvalitetscertifieringar och alla tillstånd som krävs för avfall- och miljötransporter, kan vi lösa och hantera även de mest komplicerade specialtransporterna. Viss typ av gods kan vi också frakta till egna stationer för återvinning, förbränning eller deponi.
 
Inom affärsområdet ansvarar vi även för drivmedel, diesel och HVO100, där Alwex har nio egna anläggningar från Jönköping i norr till Älmhult i söder. 
 
Att erbjuda en helhet där vi levererar allt från markmaterial som grus och jord, till transporttjänster, anläggningsmaskiner, kranbilstjänster och betong, ser vi som en av de verkliga styrkorna med vår verksamhet. 
 
Vi tillhandahåller allt från grövre fyllnadsmaterial och återvunnet betong till diverse dekorationsmaterial. Inom vår verksamhet ryms även tillverkning av betong av olika sorter enligt de krav och önskemål som våra kunder har. På vår egen fabrik i Växjö produceras årligen 17 000 m³ fabriksbetong.