• Webshop
 • Dokumentbibliotek

  I vissa situationer efterfrågas ett antal dokument av oss på Alwex. För att förbättra tillgången till några av dessa har vi valt att via ett dokumentbibliotek nedan lägga ut dem på vår hemsida.


  Ansökan förändring enheter

  Blankett till åkerier/entreprenörer som ex. vill ansöka om nytt transportörsavtal eller utökning av antalet enhet/-er.

   
  Försäkringsbevis 

  Försäkringsbevis Alwex-koncernen

   
  Kreditvärdighetsintyg från Bisnode

  Kreditvärdighetsbevis


  Reklamationsanmälan

  Webbformulär för att anmäla reklamation till Alwex.


  Transportvillkor

  Våra tjänster och produkter utförs enligt nedanstående ansvarsbestämmelser och leveransvillkor om inte avtal är tecknat om annat.

  Alltrans 2007 - Sveriges Åkeriföretags Allmänna bestämmelser för utförande av tjänster.

  NSAB 2015 - Nordiskt Speditörförbunds Allmänna bestämmelser för utförande av transporttjänster.
  Alwex Transportvillkor fjärr- och partitransporter - Alwex transportvillkor som gäller för vissa typer av våra transporter. Utöver de i branschen gällande ansvarsbestämmelserna enl. ovan har Alwex tagit fram egna transportvillkor. Observera att dessa gäller i de fall då vi hänvisat till dessa villkor i avtal.
  ABM 07  - Allmänna bestämmelser för köp av varor tillyrkesmässig byggverksamhet. Utarbetade av Entreprenörföreningen och Industrins Byggmaterialgrupp.
  ABM 92 Ballast - Branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av ballast.
  ABM 92 Fabriksbetong - Branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av fabriksbetong.

  Årsredovisningar (Ekonomi)
   
  Miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhetspolicy
   
  Kvalitet- och Miljöcertifikat

   

  Integritetspolicy

  På följande länk kan du läsa  vår integritetspolicy Alwex integritetspolicy


  Hållbarhetsredovisningar
   
  Transportkort/Skriftliga instruktioner

  "Standardtransportkort" som tagits fram av Räddningsverkets som transportören ansvarar för.


  Intyg säkerhetsrådgivare farligt gods

  Dokument (pdf-fil) på att Alwex:s säkerhetsrådgivare Miljökonsult Bengt Gustafson har rätt kompetens och lov att vara säkerhetsrådgivare. 

  Dokument (pdf-fil) på att Alwex:s säkerhetsrådgivare Miljökonsult Tommy Stärner har rätt kompetens och lov att vara säkerhetsrådgivare. 


  Byggvaruvarudeklarationer fabriksbetong

  Byggvarudeklaration för BBC-certifierad fabriksbetong som Alwex tillverkar i Växjö.


  Säkerhetsdatablad för fabriksbetong

  Säkerhetsdatablad (tidigare kallat varuinformationsblad) för BBC-certifierad fabriksbetong som Alwex tillverkar i Växjö. 

   
  Våra logotyper

  För att ladda hem logotype i rätt format klickar du enkelt på vald länk nedan.
  Välj "Spara länk som...". Ange filnamn och plats en där du vill spara filen.
  För frågor eller support kring användandet av vår logotyp, vänligen kontakta Anna på GoBrave telefon 0470-783707 anna@gobrave.se 

   

  Alwex
  Filtyp - användning
  Länk

  Alwex


  JPEG, för diverse användning

  Alwex låg
       

  Alwex

  EPS för högupplöst tryck Alwex hög