Dokumentbibliotek

 

I vissa situationer efterfrågas ett antal dokument av oss på Alwex. För att förbättra tillgången till några av dessa har vi valt att via ett dokumentbibliotek nedan lägga ut dem på vår hemsida.


Ansvarsbestämmelser

Läs mer via vår webbsida "Ansvarbestämmelser" där du även kan ladda ner resp. dokument.


Ansökan förändring enheter

Blankett till åkerier/entreprenörer som ex. vill ansöka om nytt transportörsavtal eller utökning av antalet enhet/-er.

 

Försäkringsbevis 

Försäkringsbevis Alwex-koncernen

 

Prislistor

Våra prislistor nås under resp. affärsområde med tillhörande underliggande webbsidor. På aktuell sida framgår på högersidan "Relaterade dokument" där länk till prislista kan finnas tillgänglig.Kreditvärdighetsintyg från Bisnode

Kreditvärdighetsbevis


Reklamationsanmälan

Webbformulär för att anmäla reklamation till Alwex.


Transportvillkor

Läs mer via vår webbsida "Ansvarbestämmelser" där du även kan ladda ner resp. dokument.


Årsredovisningar (ekonomi)

Senaste årsredovisningarna nås som relaterade dokument via sidan Om Alwex

 


 

Miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhetspolicy

Alwex miljö-, kvalitet- och trafiksäkerhetspolicy

 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy, Alwex


ISO-certifikat 9001


ISO-certifikat 14001


BBC-certifikat för ALWEX tillverkning av fabriksbetong

BBC-certifikat för Alwex tillverkning av fabriksbetong i Räppe, i utkanten av Växjö


Drivmedelsuppföljning

Via vår webbsida "Drivmedelsuppföljning" kan du ladda ner vertktyg och beskrivningar för olika sätt att följa upp ett eller flera fordons bränsleförbrukning.Hållbarhetsredovisningar

Alwex Hållbarhetsredovisning 2019

Alwex Hållbarhetsredovisning 2018

Alwex Hållbarhetsredovisning 2017

Alwex Hållbarhetsredovisning 2016


Transportkort/Skriftliga instruktioner

"Standardtransportkort" som tagits fram av Räddningsverkets som transportören ansvarar för.


Intyg säkerhetsrådgivare farligt gods

Dokument (pdf-fil) på att Alwex:s säkerhetsrådgivare Miljökonsult Bengt Gustafson har rätt kompetens och lov att vara säkerhetsrådgivare. 
 Byggvaruvarudeklarationer fabriksbetong

Byggvarudeklaration för BBC-certifierad fabriksbetong som Alwex tillverkar i Växjö.


Säkerhetsdatablad för fabriksbetong

Säkerhetsdatablad (tidigare kallat varuinformationsblad) för BBC-certifierad fabriksbetong som Alwex tillverkar i Växjö. 
 


Våra logotyper

För att ladda hem logotype i rätt format klickar du enkelt på vald länk nedan.
Välj "Spara länk som...". Ange filnamn och plats en där du vill spara filen.
För frågor eller support kring användandet av vår logotyp, vänligen kontakta Anna på GoBrave telefon 0470-783707 anna@gobrave.se 

 

Alwex

Filtyp - användning

Länk


Alwex


JPEG, för diverse användning

Alwex låg
     

Alwex

EPS för högupplöst tryck Alwex hög