Drivmedelstillägg

I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.

Nedan redovisas Alwex DMT.

År 2022

Månad Drivmedelstillägg (%)
Jan 35,96%
Feb 38,64%
Mar 41,71%
Apr 48,20%
Maj 50,45%
Juni 48,71%
Juli 51,12%
Aug 52,94%
Sep 48,01%
Okt 49,36%
Nov 53,05%
Dec 54,64%

 

År 2021

Månad Drivmedelstillägg (%)
Jan 24,34
Feb 25,55
Mar 27,03
Apr 28,45
Maj 28,34
Jun 28,75
Jul 29,39
Aug 30,53
Sep 31,83
Okt 32,74
Nov 35,39
Dec 36,47


* Basmånad 2000-01-01