Drivmedelstillägg

I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.

Nedan redovisas Alwex DMT.

År 2021

Månad Drivmedelstillägg (%)
Jan 24,34
Feb 25,55
Mars 27,03
Apr 28,45
Maj 28,34
Jun 28,75
Jul 29,39
Aug 30,53
Sep 31,83
Okt  
Nov  
Dec  

 

År 2020

Månad Drivmedelstillägg (%)
Jan 29,05
Feb 30,43
Mars 28,92
Apr 26,78
Maj 23,71
Jun 22,19
Jul 23,49
Aug 24,59
Sep 24,20
Okt 23,53
Nov 23,48
Dec 23,42

 

År 2019

Månad Drivmedelstillägg (%)
Jan 27,61
Feb 26,46
Mars 27,87
Apr 28,92
Maj 28,89
Jun 30,04
Jul 28,91
Aug 28,43
Sep 28,58
Okt 29,14
Nov 29,71
Dec 29,25

 

* Basmånad 2000-01-01