Drivmedelstillägg

 

I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.

 

Nedan redovisas Alwex DMT.

 

År 2019

Månad Drivmedelstillägg(%)
Jan 27,61
Feb 26,46
Mars 27,87
Apr 28,92
Maj 28,89
Jun 30,04
Jul 28,91
Aug 28,43
Sep 28,58
Okt 29,14
Nov 29,71
Dec  

 

År 2018

Månad Drivmedelstillägg(%)
Jan 23,53
Feb 24,33
Mars 23,95
Apr 23,97
Maj 26,0
Jun 27,45
Jul 28,09
Aug

27,98

Sep 28,14
Okt 29,16
Nov 29,95
Dec 29,89

 

År 2017

Månad Drivmedelstillägg(%)
Jan 22,41
Feb 23,02
Mars 22,73
Apr 22,68
Maj 22,34
Jun 21,91
Jul 21,51
Aug

21,04

Sep

21,35

Okt 21,74
Nov 22,42
Dec 23,18

 

* Basmånad 2000-01-01