Välkommen till Intermodal!

 
 

Intermodala transporter 

Begreppet intermodalitet är inte helt känt hos gemene man. Nedan följer ett försök till definition av intermodala transporter: 
 
”En transport av en godsenhet som sker med utnyttjande av flera transportsätt. Godsenheterna utgörs vanligen av containers, växelflak, semitrailers eller hela lastbilar varvid transportsätten är tåg, lastbil eller i vissa fall hela färjor” 
 
Den roll Alwex Intermodal AB tillför i flödeskedjan är att sköta överföringen från ett transportslag till ett annat. Praktiskt
sker detta genom att lyfta och lasta om olika typer av gods, såväl hel enhet som 
löslastat gods, från lastbil över till järnväg och vice versa.  

Vår kombiterminal i Alvesta är den perfekta knutpunkten i Småland. Kust till Kust eller stambanan mellan norr och söder – spåren möts i Alvesta. 
 
Via vår kombiterminal kan gods från hela världen, via de stora hamnarna i t.ex Göteborg, Helsingborg och Karlskrona, snabbt och effektivt levereras till mottagare i Småland och Blekinge. 
Likaså kan så klart gods lastas upp för leverans ut i Världen.
 
 
Vi startade vår verksamhet under år 2009. Läs mer om vår Historik
 
Vid förfrågningar kring vår Intermodalverksamhet är ni välkomna att kontakta oss.