• Webshop
 • Legokörning

   
  På vår anläggning i Gottåsa kan vi förbehandla kundens material. Uppdraget anpassar vi så det sker helt efter kundens önskemål. Exempel på material som vi kör är städbark, fluff, trä, hushållsavfall & olika plastsorter. Med våra partners kan vi sedan hjälpa kunden att hitta avsättning eller göra bra bränslemix av deras material.
   
  Kontakta gärna Johan Tholander för att hitta er kundunika lösning.
   
  Sve-Göran Rohlin Rydtorp
  0470-727142