Kvalitet

 

Hög kundnöjdhet är A och O för vår verksamhet och våra kunder utgör därav företagets mest betydande intressent. I Alwex affärsidé antar företaget följande utmaningar avseende våra kunder:

”Alwex ska alltid kunna lösa kundens behov av transport- och logistiklösningar. Genom kunniga och engagerade medarbetare skall våra kunder uppleva oss som en naturlig del i den egna verksamheten”

För att mäta hur Alwex uppfyller sina utmaningar utförs årligen en kundundersökning som kommuniceras internt samt externt via företagets hållbarhetsredovisning.

Vi på Alwex arbetar med kvalitetsstyrning och vår verksamhet är certifierad enligt
ISO 9001.