• Webshop
 • Alwex är ett expansivt företag som genomför kontinuerliga och omfattande satsningar på gröna transporter och miljömässig hållbarhet. Vår uttalade målsättning är att bli södra Sveriges ledande tjänsteleverantör av skräddarsydda transporter, entreprenad, lager och logistiklösningar.


  Alwex Transport AB startade sin verksamhet år 2000 och inom koncernen finns tre dotterbolag – Alwex Intermodal, Alwex Recycling och Alwex Lager & Logistik. Affärsverksamheten i moder- och dotterbolagen är gemensamt samordnat
  i
   tre affärsområden. Koncernen har sitt säte i Växjö.


  Huvudkontoret ligger i Växjö och lager- och terminalverksamhet finns i Växjö och Jönköping. Sammanlagt förfogar vi över 60 000 kvm lageryta och cirka 300 transportfordon.

  Alwex ägs av ca 70 delägare som alla är leverantörer av transport- och maskintjänster till bolaget. För närvarande arbetar drygt 200 personer inom moder- och dotterbolagen.

   

  För att lyckas i vårt arbete har vi valt ett prioritera ett antal huvudspår – ett brett utbud av tjänster och produkter, hög kundservice och ett aktivt miljöarbete är de tre viktigaste.

  Brett tjänsteutbud
  Under affärsområdesflikarna kan du läsa mer om alla de verksamhetsområden vi erbjuder. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda helhetslösningar som underlättar såväl logistiskt som planeringsmässigt för våra kunder.

   

  Hög kundservice
  Att föra en nära dialog med våra kunder skapar en god förutsättning för tillväxt. Tillsammans med kunderna hittar vi möjligheterna. Vår policy är att kunderna alltid upplever att samarbetet med oss minst motsvarar de förväntningar man har.

   

  Långsiktigt hållbarhetsarbete
  Att uppnå en miljömässig hållbarhet innebär att vi fattar beslut och vidtar åtgärder som syftar till att skydda natur och samhälle mot negativ påverkan genom vår verksamhet. Vi ska vara det ledande företaget i vår bransch inom hållbar utveckling.


  Vår affärsidé lyder:

  ”Alwex erbjuder ett brett utbud inom transport- och logistik, som tillgodoser marknadens förväntningar på kvalitet, personlig service, effektivitet och miljöansvar”.