• Webshop
 • Tips för en lyckad avfallshantering

   

  Nedan följer tips på vad som kan vara viktigt att tänka på när man ser över sin avfallshantering.


  Behållare
  Välj rätt behållare för resp. fraktion. Tänk bl.a. igenom:
   

  • Välj en lagom stor behållare som inte behöver tömmas alltför ofta, utan att för den delen behöva stå längre tid och generera höga hyreskostnader.
  • Behöver behållaren vara låst eller täckt? 
  • Detta för att undvika att obehörig slänger annat avfall i er container eller att saker stjäls. Genom att ha containern täckt ges ett bättre skydd vid brand, särksilt viktigt om containern står nära en husfasad.
  • Finns särskilda krav vid förvaring av materialet ex. hygien, lukt eller risk för skadedjur? Rådfråga gärna kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om det finns särskilda krav för er verksamhet.
  • Behöver behållare vara särskilt anpassat för en god ergonomi? Medför er avfallshantering tunga lyft för er personal kan det lösas med placering av container vid lastbrygga alternativt en längre container (men därmed mindre volym).
  • Hyra eller köpa? Genom att hyra kan du enklare och snabbare förändra din avfallshantering.
  • Finns det tillräckligt utrymme för att behållaren ska kunna tömmas?
  • Vägen fram till containern måste tåla att köras på med lastbil. Om containern lastas väldigt tungt kan föraren tvingas sätta ner stödbenen för att klara lyftet över till bilen. Viktigt är då att marken klarar trycket att stödbenen.

   


  Karakterisering av avfall till deponi

  Fr.o.m. 1 januari 2009 måste avfallsproducenter, dvs. våra containerkunder, karakterisera sitt avfall som går till deponi. Bakgrunden är särskilda regler från Naturvårdsverket som föreskriver att producenten av avfallet ska göra en bedömning av avfallet innan det lämnas till deponering. Lagkravet trädde i kraft redan år 2005 men det är först fr.o.m. årsskiftet 2009 som mottagaren, dvs. Häringetorps personal, är skyldiga att kontrollera att karakteriseringen verkligen sker.

  Växjö kommun har tagit fram en särskild blankett för karakterisering som kan laddas ner som pdf-fil eller i wordformat (för att kunna fylla i elektroniskt).

  Exempel på avfall som idag går till deponi är gips, isolering m.m. vilket ofta benämns som restavfall. Observera att kravet inte gäller avfall som återvinns eller som ska sorteras.

  Läs mer om bakgrund via information från Växjö kommun.

  Vi på Alwex vill hjälpa våra kunder med även detta så avfallstransportena kan löpa på så smidigt som möjligt. Det tjänar vi alla på. 


  Märkning av kärl

  För att alla inblandade i företagets avfallshantering ska veta hur avfallet ska sorteras är uppmärkning av alla kärl viktigt. Tydlig märkning skapar goda förutsättningar för väl fungerande avfallshantering!

  Sorteringsguide kan bl.a. laddas ner här...
  Tveka inte att kontakta Alwex för hjälp med uppmärkning.


  Information/utbildning i företaget avfallshantering

  Ett bra sätt kan vara att genomföra informationstillfällen för företagets anställda om hur just er avfallshantering är upplagd. Kontakta oss på Alwex så bistår vi dig i denna process.


  Uppföljning & statistik

  Att kontinuerligt följa upp och inhämta statistik över företagets avfallshantering kan vara viktigt för att kontrollera om man uppnår uppsatta miljömål eller vilka kostnader er avfallshanteringen medför. Givetvis hjälper Alwex er med detta efter önskemål.


  Hjälp med hela er avfallshantering

  Vill du ha hjälp med att planera er avfallshantering och ta fram förslag på bästa lösningen för Er - Kontaka oss på Alwex!