Jordprodukter

 

Matjord från Alwex
Matjord

 Anläggningsjord
Sorterad matjord eller anläggningsjord är en sorterad jord som används till markfyllnad och som utfyllnad och anläggning av tomtmark. Vår matjord är varken gödslad eller kalkad, så det får man tillsätta själv utifrån rådande förutsättningar.

 

Klicka på  bild för att se just den produkten.

 

Matjord från AlwexGräsmattejord

 

Dressjord från Alwex
Dressjord

 

Gräsmattejord
Gräsmattejord är anläggningsjord som är gödslad med vår egen trädgårdskompost. 

Skillnaden mellan anläggningsjord och gräsmattejord är att denna är färdig att så i. Jorden passar bra när du skall anlägga nya gräsytor.

 

Klicka på  bild för att se just den produkten.

 

Dressjord

Dressjord är en fint siktad 06 mm jord som används till att toppdressa gräsmattan med. Används mycket på golf- och fotbollsplaner, och med fördel även på villagräsmattan där du vill ha en jämn och fin yta på din gräsmatta.

 

Klicka på  bild för att se just den produkten.

Alwexmull från Alwex
Alwexmull

Alwexmull

Alwexmull är vår egna, speciellt framtagna planteringsjord.

Alwexmullen är både grundgödslad med vår egna trädgårdskompost och innehåller en stor del mullhaltiga ämnen. Används med fördel till planteringar av träd, buskar och häckar. Jorden är analyserad och näringsprotokoll finns att tillgå.

 

Klicka på  bild för att se just den produkten.

Fyllnadsjord, sorterad från Alwex
Fyllnadsjord, sorterad
Fyllnadsjord, rå-jord. 

Fyllnadsjord är en grövre osorterad jord som används till markfyllnad och som utfyllnad av tomtmark under matjordslagret. Fyllnadsjord kan innehålla en liten del övrigt material, som till exempel bitar av rötter, glas osv. Fyllnadsjord används även till uppbyggnad av vallar etc.

 

Klicka på  bild för att se just den produkten.

Barkmull från Alwex
Barkmull
Barkmull
Barkmull är komposterad bark, ca 0/20 mm.

Barkmull används till jordförbättring om man vill öka mullhalten i jorden. Barkmull är speciellt bra till tyngre jordar där man vill få en lättare jord som är enklare att arbeta i.

 

Klicka på  bild för att se just den produkten.

Täckbark från Alwex
Täckbark

Täckbark
Täckbark är naturlig, okomposterad bark, ca 20/40 mm.
Täckbark används som namnet antyder till täckning av öppen jord under buskar och träd, i rabatter osv. Till jordförbättring skall man använda barkmull. Täckbark ger ett effektivt skydd mot rot-ogräs och förhindrar till viss del kyla att tränga ner i jorden samt håller kvar fukt i jorden till viss del. Lägg på gärna minst 10 cm på våren och på hösten kan man lägga på lite till kring känsliga växter.

 

Klicka på  bild för att se just den produkten.

Avharp 0/200 från Alwex
Avharp 0/200

Avharp
Avharp 0/200 är ett stenmaterial som vi får fram vid annan jordtillverkning. Avharp består till 95% av sten i olika storlekar och används till markfyllnad där man önskar en hög bärighet till låg kostnad och där dränering inte är av största vikt. Avharp kan innehålla en liten del övrigt material, som till exempel bitar av rötter osv

 

Klicka på  bild för att se just den produkten.