Miljö

 

Alwex är ett transportföretag som har ett stort ansvar för miljön. Självklart ska vår verksamhet uppfylla gällande miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav, men detta är inte tillräckligt. För att nå miljöförbättringar krävs mer än så.

I vår Miljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetspolicy beskriver vi våra ambitioner när det gäller miljön på följande sätt:

"Alwex skall uppfattas ligga i framkant i miljöfrågor genom att vara ett av de bästa
alternativen för miljön. Vårt miljöarbete skall fokuseras på att minimera
användningen av fossila bränslen och de utsläpp som detta medför, främst fossil
koldioxid.

Transporter påverkar vår omgivande miljö på olika sätt. Vår största miljöpåverkan (betydande miljöaspekter) är användning av fossila bränslen, vilket vi kan påverka genom:

• Val av bränsle/teknik
• Val av transportslag  (väg/tåg)
• Logistik/planering av transportupplägg
• Bränsleförbrukning på fordonet


Hållbarhetsredovisning