• Webshop
 • Logistik inom dagligvaruhandeln 

   
  Alwex utför dagligen omfattande uppdrag med dagligvaror såsom kyl- och frysgods, mejeriprodukter, frukt och grönt m.m. 
  Bland våra kunder finns Sveriges större dagligvaruleverantörer.
  Våra åtagande innefattar både mellantransporter och distribution till butik, allt efter de önskemål som våra kunder har. 
  Vår ambition är att genom ett nära samarbete med våra kunder kan vi utvecklas tillsammans och skapa bra upplägg för alla parter. 
   

  Kundanpassad logistik 

   
  Alwex utför dagligen omfattande transport- och logistikuppdrag av andra typer än ren dagligvarulogistik & fjärrtransporter. 
  T ex ansvarar Alwex för flertalet kommuners samordning av distribution för kommunala inköp i Småland.
  Det är ett projekt som påbörjades i Växjö under år 2010, i syfte att minimera miljöpåverkan från de inköp som
  görs inom ”Europas grönaste stad” – Växjö kommun. Detta upplägg har sedan utökats med fler kommuner i Kronoberg och Jönköpings län.  Transporter med hög miljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetsprestanda är en självklar del i projektet.
   


  Produkter & Tjänster

  Vi erbjuder er som kunder bl.a. följande:

  • Tempererade transporter (Kyl & Frys)
  • Parti- & styckegodstransporter
  • Transporter av farligt gods
  • Budtransporter

  Via våra andra affärsområden och vårt mycket stora kontaktnät kan vi genom olika samarbetspartners erbjuda
  i stort sett alla typer av transporttjänster.
   

  Mailbokning

  Vi på Alwex Transport & Distribution mottar gärna er bokning och beställning via våra epostadresser 
  - Tempererade transporter & distributionstrafik: 
  bokning.thermo@alwex.se.