ÖPPETTIDER TUNATORP TRÄDGÅRDSBUTIK
Måndag - Fredag 07:00 - 16:00
Lördag och söndag Stängt

 

Frukoststängt mellan 9:00 - 9:30 samt lunchstängt mellan 12:30 - 13:00

 

KONTAKT TUNATORP TRÄDGÅRDSBUTIK

0470 - 72 71 58

tunatorp@alwex.se

AKTUELLA DRIVMEDELSPRISER
Dieselmix 18,58 kr/liter
HV0100 18,89 kr/liter
RME100 21,63 kr/liter

Priser Alvesta Videgatan

Dieselmix 18,65 kr/liter

 

 

Gäller fr.o.m. 21-12-06 t.o.m. 21-12-12
Samtliger priser inklusive moms.

Trädgårdsbutiken i Tunatorp

Jord, täckbark, grus, dekorsten, singel, dansk sjösten och sand till sandlådan och ännu mer.  
Vår kunniga personal hjälper dig gärna med tips och råd kring vilka material som passar ditt trädgårdsprojekt bäst. Nedan finner du del av vårat utbud.


Alwex med i Trb klimatprotokoll 2021–2035

Alwex Transport är medlem i TRB Sverige AB vilket ägs av ett flertal stora aktörer inom transport och logistikbranschen. Detta är aktörer med cirka 6 500 fordon och maskiner som samarbetar för klimatsmarta transporter och energieffektiva logistiklösningar inom branschen. Avsikten med detta gemensamma klimatprotokoll är att enas kring målbilden att gruppen ska nå de nationella klimatmålen inom transportsektorn flera år innan utsatt tid.

TRB klimatprotokoll innebär att delägarföretagen skriver under på att gruppen har som
gemensamt mål att reducera de fossila CO
2-utsläppen med 70% till 2026 jämfört med 2010. Det nationella målet för transportsektorn är 2030. Gruppen har som målbild att vara
klimatneutral 2035
. Det nationella målet här är 2045.

För att nå dessa mål kommer delägarföretagen aktivt att arbeta med gemensamma mål inom främst tre fokusområdena; Bilen, Bränslet och Beteendet. Genom ett aktivt arbete med alternativa drivmedel och nya tekniker i egna och gemensamma satsningar kommer gruppen att nå framgång i dessa frågor. Gruppen kommer att vara transparanta samt utbyta erfarenheter och information i de olika projekten som genomförs.