• Webshop
 • Alwex köper verksamhet av Stena Recycling


  Alwexkoncernen fortsätter sin expansion inom segmentet miljötransporter när Växjö Åktrans nu köper Stena Recyclings åkeriverksamhet i Värnamo. Verksamheten tas över den 1 oktober.
   

  – Hållbar återvinning kräver kloka lösningar i hela återvinningskedjan. Från Stena Recyclings sida är transporter med minskad miljöpåverkan en av våra viktigaste utgångspunkter. Därför känns det mycket bra att Växjö Åktrans tar över vår åkeriverksamhet i Värnamo, säger Henrik Celander filialchef på Stena Recycling i Värnamo.


  Växjö Åktrans är ett delägaråkeri inom Alwexkoncernen och kör sedan tidigare, på uppdrag av Alwex, intransporter åt Stena Recycling i Växjö och Ljungby. I samband med förvärvet kommer Växjö Åktrans även köra intransporterna för Alwex räkning till Stenas anläggningar i Värnamo. Ett transportavtal på 3 plus 2 år tecknas i samband med förvärvet. 
   

  – Förvärvet av Stenas åkeriverksamhet i Värnamo ligger helt i linje med våra strategiska utvecklingsplaner. Vi ligger i framkant i miljöfrågor och vårt arbete fokuserar inte bara på säkra transporter, utan också på att minimera användningen av fossila bränslen och utsläpp, säger Sven-Göran Rohlin som är chef för Alvex affärsområde Miljö &Återvinning.


  Samtliga medarbetare på Stena Recyclings åkeri går över till Växjö Åktrans, där Hans Rogersson är ägare och ser stora möjligheter med affären.

  – Det här blir ett perfekt komplement till vår verksamhet. Nu har vi ett triangelspår mellan Växjö, Ljungby och Värnamo som vi ansvarar för åt Stena Recycling. Jag ser stora möjligheter att utveckla transporterna och det långsiktiga miljöarbetet ytterligare.

   

  För mer information kontakta:
  Sven-Görna Rohlin, Alwex AB, tel 070 - 22 23 242

  Hans Rogersson, Växjö Åktrans AB tel 0709-772 940
  Henrik Celander, Filialchef Värnamo, tel 010-445 7846

  --