• Webshop
 • Alwex Holding AB köper fastigheten i Räppe, för 260 Mkr.

  Alwex köper genom en bolagsaffär fastigheten Fröträdet 1 i Växjö till ett underliggande fastighetsvärde om 260 Mkr.

  188 515 kvm med uthyrningsbar yta om 68 580 kvm. Växjö-regionen är ett utav de 15 bästa logistiklägena i Sverige, varför det finns goda möjligheter till vidareutveckling.

  Alwex har varit största hyresgästen under ett antal år. Alwex har haft ett positivt och utvecklande samarbete med hyresvärden, Catena AB, vilket Alwex tackar för.

  Alwex fick nu möjlighet att köpa fastigheten och ser framtida fortsatta utvecklingsmöjligheter med alltmer konsoliderad verksamhet i Räppe.

  Köpet genomförs 2022-06-10
  För ytterligare information, vänligen kontakta

  Peter Sagebrant, VD Alwex, Tel. 0705 250098, peter.sagebrant@alwex.se

   

  Om Alwex

  Alwex är ett expansivt företag som genomför kontinuerliga och omfattande satsningar på gröna transporter och miljömässig hållbarhet. Vår uttalade målsättning är att bli södra Sveriges ledande tjänsteleverantör av skräddarsydda transporter, entreprenad, lager och logistiklösningar.


  Alwex Transport AB startade sin verksamhet år 2000 och inom koncernen finns tre dotterbolag – Alwex Intermodal, Alwex Recycling och Alwex Lager & Logistik.


  Huvudkontoret ligger i Växjö och lager- och terminalverksamhet finns i Växjö och Jönköping. Sammanlagt förfogar vi över 60 000 kvm lageryta och cirka 300 transportfordon.

  Alwex ägs av ca 70 delägare som alla är leverantörer av transport- och maskintjänster till bolaget. För närvarande arbetar drygt 200 personer inom moder- och dotterbolagen.

   

  För att lyckas i vårt arbete har vi valt ett prioritera ett antal huvudspår – ett brett utbud av tjänster och produkter, hög kundservice och ett aktivt miljöarbete är de tre viktigaste.