Har du bil & släp ledigt?

Alwex affärsområde Fjärr söker bil & släpekipage med öppningsbar sida för Fjärrkörning! Våra transporter sker idag över
hela Sverige med delpartier och hellaster. Våra mer frekventa uppdrag består av sågat virke, industriprodukter & råvaror.
Vårt huvudsakliga område sträcker sig från Mälardalen och Söderut, men vi har även transporter längre norrut i landet.
 
Låter det intressant?
Kontakta trafikledare Mats Norlander på mats.norlander@alwex.se, 0470-72 71 52.