HVO100 i Alvesta !

 

Sedan 2015-12-18 erbjuder Alwex möjligheten att tanka 100% förnyelsebart drivmedel i form av HVO100. 
Stationen är Alwex femte egna HVO100-station och totalt den nionde HVO100-stationen i TRB´s nät. 

HVO100 är en syntetisk kopia av diesel och tillverkas helt av restprodukter. 
Genom den nya stationen på Videgatan 1 ökar Alwex takten för hållbara transporter och går vidare med ytterliggare
en produkt fossilfritt bränsle. 

Läs gärna mer om HVO på www.hvo100.se